Mariánský mlýn

Historie

Mariánský mlýn byl v minulosti daleko od města v zaříznutém hlubokém údolí Mušlovského potoka mezi vápencovými kopci Svatým kopečkem a Janičovým vrchem. Mlelo se podle množství vody, která tekla v potoce. Prameny uvádějí, že pro zvýšení přísunu vody byly před soutěskou, kde začínal náhon na mlýn a v místech bývalých kasáren, zdbudovány dva menší rybníky. Provoz mlýna zanikl asi někdy začátkem 20. století. Okolí Mariánského mlýna lákalo mikulovské obyvatele k procházkám již v devatenáctém století, kdy sem vedla okružní promenádní alej. V roce 1887 bylo u Mariánského mlýna otevřeno veřejné kluziště a v roce 1921 se tady slavnostně otevírala plovárna s dvěma bazény – pro plavce i pro neplavce. Oba bazény získávaly vodu z Mušlovského potoka, na kterém bylo jednoduché zařízení pro čerpání i odvádění použité vody. U nich byly travnaté pláže a v provozu občerstvení. Později po druhé světové válce kvůli intenzivní těžbě vápence v lomu na straně Svatého kopečku však bylo koupaliště uzavřeno a později úplně zrušeno.

Lom

Lom U Mariánské mlýna, též nazývaný Na Janičově vrchu, je opuštěný a zatopený vápencový lom u obce Mikulov na Moravě za Svatým kopečkem, v chráněné krajinné oblasti Pálava. Toto místo představuje nejhezčí přírodní koupaliště na Pálavě. Voda je zde díky vápenci průzračně čistá. Pláž je kamenitá, na ni navazuje několik metrů dlouhá mělčina, která rázem přechází ve velkou hloubku. Zdejší místo připomíná nejen vzhledem, ale i klimatem skalnaté chorvatské pláže. V místních vápencích se dají nalézt zkameněliny.

  • Naše firmy

  • Foto historie

  • Historie firem

' 
Copyright © 2021 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena Počítadlo přístupů:
Administrace