Valašská galerie

>> PRODEJNÍ GALERIE OBRAZŮ

Galerie je umístěna v prostorách motelu Golf Start a prezentuje díla umělců, sdružených ve Volném výtvarném sdružení „Valašský názor“. Z velké části jsou zde zastoupeny obrazy Oldřicha Františka Krajíčka, které si můžete prohlédnout i zakoupit v prodejní internetové galerii obrazů O. F. Krajíčka.

V galerii jsou dále zastoupena díla těchto umělců:

  • Alois Holík
  • Jiří Holík
  • Vojtěch Kolařík
  • Lubomír Novosád
  • Miroslav Pokorný
  • Miloš Šimurda
  • Josef Velčovský

Sdružení, v jehož názvu je obsažen hlavně vztah k Valašsku, vzniklo v roce 1990. V hlavách zakladatelů však klíčilo už několik let, možná tam bylo vždycky. Strýc Pavel Ťoukálek, který dal sdružení jakýsi obsah, strýc Jaroslav Hugo Pečena, který mu vytvořil pro začátek potřebné zázemí a strýc Oldřich Fantišek Krajíček, kvůli kterému je v názvu sdružení slovo výtvarné. V těchto začátcích bylo hlavním cílem propagovat region Valašska, organizovat výstavy výtvarníků a ctít návrat ke kořenům valašské šikovnosti, dělnosti a jakési obrychtovanosti.

Další vývoj sdružení měl pak svůj zcela logický, volný a překvapivě samostatný směr. V rámci propagované volnosti vstupovali do sdružení další členové, lidé, kterým byla myšlenka sdružení natolik blízká a sympatická, že chtěli svůj postoj k Valašsku (svůj valašský názor) vyjádřit bez ohledu na to, jaký obor, či činnost zastupovali. Tak přibyl například spisovatel, hudebník, herec, fotograf a přidávali se další a další, pro něž byla hnací silou chuť dát svůj nápad, iniciativu a myšlenku obohatit Valašsko a kulturní dění regionu. Sdružení mělo a má nadále zájem o všechny, kteří mají zájem – není podstatné, kde takový člověk žije, jakého je vzdělání, národnosti, vyznání nebo profese.

Za deset let trvání bylo uspořádáno mnoho výstav, ať už členům, sdružení, nebo i příznivcům a výtvarníkům regionu, kterým chtělo sdružení pomoci v prezentaci jejich tvorby. Tradiční akcí se stal Hvozdenský salon, zaměřený nejen na prezentaci členů sdružení, významnou přehlídkou pak byla například výstava „Valaši konečně v Praze“ v roce 1995, představující výtvarníky regionu, v roce 1999 výroční výstava členů sdružení v Bystřici pod Hostýnem patřila k těm největším vůbec. K desátému výročí vzniku sdružení plánujeme v roce 2000 výstavu v prostorách Senátu v Praze, kde chceme nabídnout umění, krásu a hlavně Valašsko co nejširšímu okruhu zájemců a návštěvníků. V obci Hvozdná se podařilo vybudovat stálou expozici našeho velkého příznivce, medaliléra Josefa Hvozdenského. Díky podpoře a pochopení Obecního úřadu se Hvozdná stala na dlouhou dobu domovem našeho sdružení.

Činnost však probíhá i v jiných, než výtvarných oblastech. Snažíme se představit Valašsko vydáváním pohlednic a kalendářů, za velký úspěch považujeme vydání dvou knih vlašského spisovatele Miloslava J. Sousedíka (Dvorec u jezera a Než rozkvetly jabloně). Podporujeme vydávání básní našich členů, připravujeme knihu o malíři Podřevnicka Aloisi Holíkovi, v hudební oblasti tradičné pořádáme koncert zpěváka a muzikanta Jiřího Březíka (naší valašské spojky v Praze) a také vánoční koncerty smíšeného pěveckého sboru Canticum camerale.

Divadelní činnost nás dovedla až ke vzniku Nezávislého valašského divadla NEVADÍ, které představuje alternativní autorské hry, montáže a pohledy na divadelní tvorbu. Odehráli jsme již čtvrtou autorskou koláž a máme snahu alespoň dvakrát do roka představit novou divadelní tvorbu nebo improvizované netradiční představení.

Z pohledu do nastávajícího roku 2000 a do budoucnosti bychom rádi vytvořili depozitář regionálních autorů a postupně směřovali k Nezávislé valašské národní galerii, ve které by byl prostor i pro divadlo, pamětní síň velikánů Podřevnicka, stálou expozici mladých a začínajících umělců regionu, v ideálním případě až k vytvoření Valašského kulturního centra, které by v postupující globalizaci a evropanství udržovalo a prosazovalo Valašsko ne jako zakonzervovanou skanzenovou minulost, ale jako živou a velice svébytnou stránku života oblasti, spojující odkaz a kořeny s krásou a současným životem.

Více na (4) Valašský Názor | Facebook


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace