Spolupráce s Ukrajinou | Motel Golf Start

Aktuality

Spolupráce s Ukrajinou

Článek publikován 29. 1. 2022

Mezinárodní vztahy mezi jednotlivými regiony a zeměmi a dnes tolik citovanou Ukrajinou, lze realizovat i jinak, než eskalací napětí mezi státy. Mírová spolupráce na poli vzdělávaní a předávaní vědeckých poznatků se může nadále prohlubovat a rozšiřovat. Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec je toho účastníkem, vzhledem k tomu, že doc JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA je šéfredaktor časopisu s mezinárodním přesahem.

Hranice Evropany nerozdělují, když se problémy řeší společně, předávají se myšlenky, sdílejí se zdroje a pracuje se na strategiích v zájmu splnění společných cílů. Snažíme se o mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu v zemích Visegrádské skupiny, a mimo Evropskou unii, na Ukrajině, v Kazachtánu a v Gruzii, ale nebráníme spolupráci i s jinými zeměmi.

V těchto dnech vyšlo další, již osmé vydání multidisciplinárního mezinárodního vědeckého magazínu „Věda a perspektivy,“ № 1(8) 2022, v rozsahu 295 stran, který je registrován u Ministerstva kultury ČR: E 24142, ISSN 2695-1584 (Print), ISSN 2695-1592 (Online).

Vydavatel: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika International Economic Institute s.r.o. Praha, České republika se sídlem V Lázních 688, Jesenice 252 42 IČO 03562671 Praha, zastoupen Mgr. Markétou Pavlovou.

Časopis vychází v rámci práce vydavatelské skupiny „Scientific Perspectives“ a s vědeckou podporou: veřejné organizace „Ukrainian Assembly of Doctors of Sciences in Public Administration“ a veřejné organizace „Association of Scientists of Ukraine“

Časopis je zařazen do mezinárodní vědeometrické databáze Index Copernicus (IC), mezinárodního vyhledávače Google Scholar a do mezinárodní vědeometrické databáze Research Bible. Vědeometrické a bibliografické databáze je citační indexování, to je počet citací na Váš článek.

Do vědeckého časopisu mohou autoři zasílat články o rozsahu 8-10 stran, které potřebují pro publikační činnost a další vzdělávaní a profesní růst. Příspěvky mohou být v angličtině a v češtině, nebo v ruštině potom, ale s anglickou anotací. Níže uvedená redakční rada v čele se šéfredaktorem posoudí úroveň článku a po recenzi rozhodne o publikaci s tím, že po zveřejnění je článek indexován v rámci citací.

Šéfredaktor:

Karel Nedbálek – doktor práv, docent (Zlín, ČR).

Zástupce šéfredaktora:

Markéta Pavlova – ředitel, Mezinárodní Ekonomický Institut (Praha, ČR).

Členové redakční rady:

Jurij Kijkov – doktor informatiky, v oblasti rozvoje vzdělávání (Teplice, ČR).

Vladimír Bačišin – docent ekonomie (Bratislava, Slovensko).

Peter Oháth – docent práva (Bratislava, Slovensko).

Dina Dashevsky – geolog, geochemik, (Jerusalém, Izrael).

Yevhen Romanenko – doktor věd ve veřejné správě, profesor (Kyjev, Ukrajina).

Iryna Z,hukova -kandidátka na vědu ve veřejné správě, docentka (Kyjev, Ukrajina).

Oleissandr Datsly – doktor ekonomie, Ukrajině profesor, (Kyjev, Ukrajina).

Badri Getchbaya – doktor ekonomie, profesor, na Batumi State University. Shota Rustaveli (Gruzie).

Laíla Achmetová – doktorka historických věd, profesorka politologie, profesorka UNESCO, mezinárodní žurnalistiky a médií na žurnalistické fakultě Kazašské národní univerzity (KazNU) al-Farabi (Kazachstán).

Oleksandr Nepomnyashy – doktor věd ve veřejné správě, kandidát ekonomických věd, profesor, řádný člen Vysoké školy stavební Ukrajiny (Kyjev, Ukrajina).

Michal Tomasz – doktor věd, docent katedry geografie regionálního rozvoje, University of Gdaňsk (Polsko).

Vladiskv Fedoreako – doktor práv, profesor, DriHb – doktor habilitace práva (Polská akademie věd), čestný právník Ukrajiny (Kyjev, Ukrajina).

 

Obsah vědeckého magazínu Věda a perspektivy, № 1(8) 2022 je

  1. SEKCE “Veřejná správa”
  2. SEKCE “Ekonomické vědy
  3. SEKCE “Pedagogické vědy”
  4. SEKCE “Právní vědy”
  5. SEKCE “Psychologické vědy”
  6. SEKCE “Sociologické vědy”
  7. SEKCE “Technologické vědy”
  8. SEKCE “Filologické vědy”
  9. SEKCE “Historické vědy”

Více na formát a anotace: МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

Příště možné publikovat také v sekcích

SEKCE. Zemědělské vědy.

SEKCE Veterinární vědy.

SEKCE Biologické vědy.

SEKCE Lékařské vědy.

SEKCE Farmaceutické vědy.

SEKCE Chemické vědy.

SEKCE Technické vědy.

SEKCE Fyzikální a matematické vědy.

SEKCE Geografické vědy.

SEKCE Geologické a mineralogické vědy.

SEKCE Architektura.

SEKCE Astronomie.

SEKCE Žurnalistika.

SEKCE Umělecká studia.

SEKCE Kulturní studia.

SEKCE Literatura.

SEKCE Politologie.

SEKCE Filozofické vědy.

Očekávám Vaše články, je možné je poslat i na slusovice@motelgolf.cz

Ve Slušovicích leden 2022

doc JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

šéfredaktor časopisu Věda a perspektivy


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace