RIEGER-KLOSS VARHANY s. r. o.

Spolecnost RIEGER-KLOSS Varhany Krnov, spol. s r. o. se zabývá výrobou píštalových varhan a
má své sídlo v Krnově. Nepatří mezi velké společnosti – zaměstnává okolo 40 pracovníků, ale
může se pochlubit dlouhou a zajímavou historií.

Od roku 2011 do roku 2012 byl presidentem společnosti Ing. JUDr. Karel Nedbálek, PhD.

Z historického období firmy uvádíme několik významných nástrojů:

Víden, Koncertní dům 116 reg., Rakousko
Salzburg, Mozarteum 80 reg., Rakousko
Budapešt, Korunovační chrám 80 reg., Maďarsko
Viborg, Dóm 76 reg., Finsko
Montevideo, Katedrála 60 reg., Uruguay
Buenos Aires, Chrám sv. Ducha 46 reg., Argentina
Kaunas, Konzervatoř 43 reg., Litva
Jeruzalém, Chrám sv. hrobu 40 reg., Palestina
Porto Allegro 28 reg., Brazílie
Řím, Sta. Maria 25 reg., Itálie

Firma postavila od počátku označování nástrojů opusovými čísly do současné doby 3732 varhan takřka do všech svetadílu. Kromě stavby nových nástroju se firma RIEGER-KLOSS zabývá generálními opravami a přestavbami historických varhan.

Cílem firmy RIEGER-KLOSS je vysoká kvalita provedení nástrojů, která spolu s podmanivou zvukovou barvitostí uspokojí každého zákazníka.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace