ZD Velké Pavlovice

Kontakt

ZDVP 2017, družstvo – v likvidaci (dříve Zemědělské družstvo Velké Pavlovice)

IČO: 46344187
DIČ: CZ46344187

Korespondeční adresa:

nám. Svobody 57, 763 15 Slušovice

Zemědělské družstvo Velké Pavlovice ( nyní ZDVP 2017, družstvo – v likvidaci) oznamuje všem věřitelům, že rozhodnutím členské schůze ze dne 15. 11. 2017 bylo družstvo zrušeno s likvidací a jmenován likvidátor ke dni 15. 11. 2017, tímto dnem družstvo vstoupilo do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Ing. Josef Drda.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 15. 11. 2017

(byla zveřejněna dne 27. 10. 2017)

Dne 25. 10. 2017 ve 13.00 hod. byla svolána členská schůze. Tato členská schůze nebyla usnášeníschopná, dovolujeme si Vás tímto pozvat na náhradní členskou schůzi, která se bude konat dne 15.11. 2017 ve 11.00 hod. se stejným programem jako řádná členská schůze.

Přílohy pozvánky: 1. Příloha č. 1 návrh usnesení, 2. Finanční uzávěrka 2016

Pozvánka_NČS_ZDVP

Zápis ČS dne 25. 10. 2017

Zápis 25 10 2017

Pozvánka na VČS na den 25. 10. 2017

(byla zveřejněna dne 2. 10. 2017)

Přílohy pozvánky: 1. pozv členská schůze 2017 – příloha č. 1, 2. Finanční uzávěrka 2016

Pozvánka VČS 2016

 

Pozvánka na VČS na den 4. 10. 2016:

(byla zveřejněna dne 16.9. 2016)

s25c-216091615170

Něco o nás:

Zemědělské družstvo Velké Pavlovice se sídlem Brněnská 29/10, 69106 Velké Pavlovice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku – Krajský soud v Brně, spisová značka Dr 2284, IČ: 46344187

Zemědělské družstvo, jak už z názvu vyplývá, se zabývá zemědělskou činností, především rostlinnou a živočišnou. Ukazuje se, že propojení rostlinné a donedávna zavrhované živočišné výroby se navzájem výborně doplňuje.

Živočišná výroba se zaměřuje na produkci hovězího a vepřového masa a drůbeže.

V rostlinné výrobě se můžeme pochlubit dobrými výsledky v pěstování potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, za který jsme získali v letech 1995-1999 cenu Krále Ječmínka.

Svoji činnost doplňujeme různými službami, jako jsou např. práce zemědělskými stroji, stavební práce, opravy zemědělských strojů, závodní stravování, pohostinská činnost (pořádání svateb a jiných rodinných oslav).


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace