Založení nové tradice – přátelské setkání a pálení čarodějnic | Motel Golf Start

Aktuality

Založení nové tradice – přátelské setkání a pálení čarodějnic

Článek publikován 3. 5. 2022

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec se rozhodla, že budeme v předvečer prvního máje pořádat přátelské setkání a chtěla by z  toho udělat tradici. Tradice spojené s příchodem jara mohou navazovat na tisíciletou historii. Každý rok vylepšujeme okolí Motelu Golf Start ve Slušovicích, břehů Dřevnice a snažíme se zlepšit životní a pracovní prostředí. Vysadili jsme také celkem přes 30 jehličnatých stromků.  

Naše lidové zvyky jsou našimi kořeny a upevňují sounáležitost s  nejbližším okolím. Jsou to jednoduché věci, například stavění májky a pálení čarodějnice, jako starodávný obyčej vítaní jara, mládí, lásky, přátelství a neskonalé krásy jarní svěží přírody. 

Pálení čarodějnic  či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii. Pálení čarodějnic a Valpuržina noc jsou často ztotožňovány s gaelským svátkem Beltain či s židovským svátkem Lag ba-omer. Kořeny tohoto zvyku sahají až do keltské doby, hluboko před našim letopočtem. 

V Čechách v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. Na některých místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Kromě toho se v souvislosti s nadcházejícím prvním májem stavěla májka, uklízelo hospodářství a chlévy, okolí domů a umísťovaly větvičky do oken za účelem ochrany. 

Česká máje má formu celého stromu, zbaveného – s výjimkou horní části – větví a kůry. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany, převážně smrk, ale lze se setkat také s májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec. Poslední dobou se jako barva stužek používá trikolora to je bílá, červená a modrá. V minulosti se používala barva symbolu jara a to žlutá.  

Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání, podle zvyků to bývá do východu slunce nebo také do prvního kohoutího zakokrhání. Je hlídána před muži z okolních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. V některých obcích  hlídají  máj  dokonce hasičské hlídky. Někdy se také staví malé máje před domy jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce. 

Nás k této akci inspirovalo letošní nádherné jaro, děkujeme všem, kteří  se 30.4 .2022 podíleli na stavění máje a symbolickém ohni, děkujeme za poskytnutí  čarodějnice. Lidské pochopení a vzájemnost je nyní důležitější než kdykoliv dříve. 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace