Seminář o udržitelném rozvoji rozšířil vzdělání v naší advokátní kanceláři | Motel Golf Start

Aktuality

Seminář o udržitelném rozvoji rozšířil vzdělání v naší advokátní kanceláři

Článek publikován 6. 10. 2023

Mgr. Karel Nedbálek úspěšně dokončil třítýdenní kurz v Číně a získal certifikát od Národního výzkumného ústavu pro  elektrifikaci.

Hangzhou, Čína [2023-08-30 — 2023-09-19 ] – Mgr. Karel Nedbálek nedávno úspěšně dokončil třítýdenní kurz s názvem „Seminar on Green and Circular Economy and Sustainable Development Economy“ v Číně. Tato událost byla organizována ve spolupráci s renomovaným Národním výzkumným ústavem pro elektrifikaci a Regionálním centrem v Hangzhou za podpory Ministersva obchodu ČLR. Kurz měl za cíl poskytnout účastníkům hlubší porozumění zelené ekonomice, oběhu a udržitelnému rozvoji.

Mgr. Karel Nedbálek byl jedním z vybraných účastníků, kteří měli možnost se zapojit do této inspirativní akce a také se zúčastnili XVIII. Světového vodního kongresu. Účastníci měli příležitost získat hlubší znalosti o strategiích a inovacích, které mohou přispět k ekologickému růstu a ochraně životního prostředí. Na závěr kurzu byl Mgr. Karel Nedbálek oceněn certifikátem od Národního výzkumného ústavu pro venkovskou elektrifikaci za jeho aktivní účast a přínosné příspěvky. Tento certifikát je důkazem jeho odborných dovedností a zájmu o otázky spojené s udržitelným rozvojem a zelenou ekonomikou.

„Jsem velmi vděčný za tuto jedinečnou příležitost a za nové poznatky, které jsem získal během tohoto kurzu, jak Čínskému regionálnímu centru, tak Česko – čínské asociaci, kteří kontakt a příležitost zprostředkovali“, uvedl Mgr. Karel Nedbálek. „Věřím, že tyto znalosti budou mít pozitivní vliv na mé profesionální úsilí a přispějí k udržitelnější budoucnosti.“

Tato událost ukazuje, jaký význam má mezinárodní spolupráce a vzdělávání pro zlepšení kvality života a ochranu životního prostředí. Mgr. Karel Nedbálek je připraven sdílet své nové znalosti a zkušenosti s kolegy a přispět k budování udržitelnějšího světa.

Pro více informací o této události a Mgr. Karlu Nedbálkovi můžete sledovat tyto stránky nebo facebookový profil Česko – čínské asociace, z. s. https://www.facebook.com/profile.php?id=61551811930532


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace