Exkurze žáků základní školy z Bystřice pod Hostýnem | Motel Golf Start

Aktuality

Exkurze žáků základní školy z Bystřice pod Hostýnem

Článek publikován 10. 4. 2024

Na besedě s doc. JUDr. Ing. Karlem Nedbálkem, PhD., MBA, který navštívil ZŠ Bystřice pod Hostýnem „Pod Dubíčkem“, bylo již v březnu letošního roku dohodnuto, že žáci školy následně navštíví Slušovice.

Tato návštěva žáků základní školy, v doprovodu učitelů, se uskutečnila dne 9. 4. 2024

Zaměstnanci školy k tomu napsali:

„Díky našim sponzorům jsme uskutečnili 9. 4. 2024 zajímavé projektové vyučování. JUDr. Ing. Karel NEDBÁLEK nás pozval do Motel Golf Start a na prohlídku stájí a závodních koní ve Slušovicích. Prožili jsme atraktivní den s prohlídkou nádherných koní a dozvěděli se informace o Slušovicích i o péči o zvířata. Zažili jsme také jízdu na koni v duchu houpavého kroku jako relax. Byl to neopakovatelný zážitek pro všechny, kteří milují tato vznešená zvířata.

Další zážitek, který pro nás hostitelé manželé Nedbálkovi a Naďa Malinová připravili, byla návštěva přehrady a vodní nádrže Slušovice s vyprávěním paní hrázné. Pro některé to bylo velmi adrenalinové poznávání neznámého prostředí. Přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro celé Zlínsko.

Děkujeme AK Karel NEDBÁLEK a otec za poznání krásných míst našeho Zlínského kraje.“

Vodní dílo Slušovice zajišťuje vodu pro úpravnu vody nacházející se v Klečůvce, zabezpečuje minimální průtok v toku pod nádrží, má vliv na snížení povodňových průtoků a slouží také k výrobě elektrické energie.

Záměr výstavby přehrady na Dřevnici pod obcí Slušovice se objevil již ve 30. letech, kdy byla stavba dokonce povolena okresním úřadem v Holešově. Povolení z roku 1935 stanovilo lhůtu pro výstavbu na šest let, ta však byla postupně prodlužována až do roku 1959. Přesto nebyla stavba nádrže zahájena. V 60. letech se zpracovalo několik studií zabývajících se problematikou zásobování Zlínska vodou a z těchto prací vzešel nový návrh na umístění nádrže nad obcí Slušovice. Ten byl nakonec také schválen.

Technické parametry přehrady ve Slušovicích:

Nádrž:

Stálé nadržení: 1,567 mil. m³
Hladina stálého nadržení: 302,00 m n.m.
Zásobní prostor: 7,245 mil. m³
Hladina zásobního prostoru: 316,40 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný: 1,137 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru: 317,90 m n.m.
Celkový objem: 9,949 mil. m³

Pro více podrobností o přehradě ve Slušovicích můžete navštívit: VD Slušovice – Povodí Moravy (pmo.cz) 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace