Aktuality | Motel Golf Start

Aktuality

Exkurze žáků základní školy z Bystřice pod Hostýnem

Článek publikován 10. 4. 2024

Na besedě s doc. JUDr. Ing. Karlem Nedbálkem, PhD., MBA, který navštívil ZŠ Bystřice pod Hostýnem „Pod Dubíčkem“, bylo již v březnu letošního roku dohodnuto, že žáci školy následně navštíví Slušovice.

Tato návštěva žáků základní školy, v doprovodu učitelů, se uskutečnila dne 9. 4. 2024

Zaměstnanci školy k tomu napsali:

„Díky našim sponzorům jsme uskutečnili 9. 4. 2024 zajímavé projektové vyučování. JUDr. Ing. Karel NEDBÁLEK nás pozval do Motel Golf Start a na prohlídku stájí a závodních koní ve Slušovicích. Prožili jsme atraktivní den s prohlídkou nádherných koní a dozvěděli se informace o Slušovicích i o péči o zvířata. Zažili jsme také jízdu na koni v duchu houpavého kroku jako relax. Byl to neopakovatelný zážitek pro všechny, kteří milují tato vznešená zvířata.

Další zážitek, který pro nás hostitelé manželé Nedbálkovi a Naďa Malinová připravili, byla návštěva přehrady a vodní nádrže Slušovice s vyprávěním paní hrázné. Pro některé to bylo velmi adrenalinové poznávání neznámého prostředí. Přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro celé Zlínsko.

Děkujeme AK Karel NEDBÁLEK a otec za poznání krásných míst našeho Zlínského kraje.“

Přečtěte si celý článek »

Beseda nad knihami a autorské čtení s JUDr. Nedbálkem

Článek publikován 5. 3. 2024

Již po několikáté doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, který je autorem několika odborných knih z oblasti zemědělství, práva a podnikání, navštívil ZŠ Bystřice pod Hostýnem Pod Dubíčkem.

 

Přečtěte si celý článek »

New Age Post 2.: aneb možný scénář vývoje společnosti

Článek publikován 27. 2. 2024

I v tomto roce doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA rozšiřuje svůj repertoár publikací. Autor se v knize snaží nastínit problémy, které mohou nastat ve velmi blízké budoucnosti, navazuje a doplňuje na knižně vydanou publikaci v roce 2018.

Již nyní je kniha k dostání na eshop.motelgolf.cz

Cena publikace je 200,- Kč, v případě osobního odběru v kanceláři se Slušovicích na Motelu Golf Start, Slušovice č.p. 520. Možno koupit i jiné knihy dle výběru na obrázku. 

   

Objednávky můžete podávat také u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz. 

Přečtěte si celý článek »

PF 2024

Článek publikován 6. 12. 2023

Podrobné zápisky z Číny, prvních 17 dnů

Článek publikován 18. 10. 2023

Tak už jsem opět v Evropě a doznívají dojmy z pobytu v Číně, kde jsem byl na 21 denním studijním pobytu.

Děkuji Česko – čínské asociaci,  že mi tuto cestu umožnila. Hlavním místem pobytu bylo Hangzhou, které také někdy bývá označováno jako nejbohatší a možná také největší čínské malé město.

Navštívil ho v historii i Marco Polo , netajil se obdivem k jeho trhům, kanálům, zahradám a celkové výstavnosti. Nyní má 11 milionů obyvatel a je od roku 1990 speciální ekonomickou zónou. Je přibližně 1176 km jižně od Pekingu.

První den v Číně – mezipřistání v Pekingu, přílet do Hangzhou 

Cestou z letiště do hotelu se nestačím divit. Celou hodinu projíždíme městem mrakodrapů v různém stadiu rozestavěnosti, začínám chápat velikost a počet obyvatel Číny.

Přečtěte si celý článek »

Finanční gramotnost pro sedláky aneb selský rozum ví, jak na to

Článek publikován 17. 10. 2023

doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA rozšiřuje repertoár vydává v tomto roce třetí a celkově 17. publikaci. 

V pondělí 16. 10. 2023 přišla z tiskárny nová kniha „Finanční gramotnost pro sedláky aneb selský rozum, ví jak na to.“ Je určena všem, kteří nějakým způsobem zápolí s rodinným a osobním rozpočtem a jinými ekonomickými otázkami. Podnět pro napsání knihy byl ten, že někteří zaměstnanci vyžadovali každý den nějakou zálohu za práci. Nebyli schopni vyjít s penězi do výplaty, když výplatní termín byl kolem 15. v měsíci. Když náhodou obdržel zaměstnanec větší částku, tuto pak použil k nakoupení naprosto nepotřebné, zbytečné, luxusní věci, neodpovídající jeho možnostem a okamžitě se zadlužil, protože na druhý den neměl z čeho žít a musel si někde půjčit. Snažte se nepodléhat lákavým nabídkám typu: Vánoce se blíží, kupte roztomiloučký dárek pro děti, skvělá dovolená za hubičku, kup si teď, zaplať později. Budu rád, když některé doporučené postupy použijete ve svém životě a tímto způsobem Vás to pomalounku naučí šetřit a správně investovat. Potom nebudete závislí na tom, abyste každý den požadovali nějakou zálohu.

Cena publikace je 200,- Kč, v případě osobního odběru v kanceláři se Slušovicích na Motelu Golf Start, Slušovice č.p. 520. Možno koupit i jiné knihy dle výběru na obrázku.

Objednávky můžete podávat také u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz. 

      

 

Přečtěte si celý článek »

Seminář o udržitelném rozvoji rozšířil vzdělání v naší advokátní kanceláři

Článek publikován 6. 10. 2023

Mgr. Karel Nedbálek úspěšně dokončil třítýdenní kurz v Číně a získal certifikát od Národního výzkumného ústavu pro  elektrifikaci.

Hangzhou, Čína [2023-08-30 — 2023-09-19 ] – Mgr. Karel Nedbálek nedávno úspěšně dokončil třítýdenní kurz s názvem „Seminar on Green and Circular Economy and Sustainable Development Economy“ v Číně. Tato událost byla organizována ve spolupráci s renomovaným Národním výzkumným ústavem pro elektrifikaci a Regionálním centrem v Hangzhou za podpory Ministersva obchodu ČLR. Kurz měl za cíl poskytnout účastníkům hlubší porozumění zelené ekonomice, oběhu a udržitelnému rozvoji.

Mgr. Karel Nedbálek byl jedním z vybraných účastníků, kteří měli možnost se zapojit do této inspirativní akce a také se zúčastnili XVIII. Světového vodního kongresu. Účastníci měli příležitost získat hlubší znalosti o strategiích a inovacích, které mohou přispět k ekologickému růstu a ochraně životního prostředí. Na závěr kurzu byl Mgr. Karel Nedbálek oceněn certifikátem od Národního výzkumného ústavu pro venkovskou elektrifikaci za jeho aktivní účast a přínosné příspěvky. Tento certifikát je důkazem jeho odborných dovedností a zájmu o otázky spojené s udržitelným rozvojem a zelenou ekonomikou.

„Jsem velmi vděčný za tuto jedinečnou příležitost a za nové poznatky, které jsem získal během tohoto kurzu, jak Čínskému regionálnímu centru, tak Česko – čínské asociaci, kteří kontakt a příležitost zprostředkovali“, uvedl Mgr. Karel Nedbálek. „Věřím, že tyto znalosti budou mít pozitivní vliv na mé profesionální úsilí a přispějí k udržitelnější budoucnosti.“

Tato událost ukazuje, jaký význam má mezinárodní spolupráce a vzdělávání pro zlepšení kvality života a ochranu životního prostředí. Mgr. Karel Nedbálek je připraven sdílet své nové znalosti a zkušenosti s kolegy a přispět k budování udržitelnějšího světa.

Pro více informací o této události a Mgr. Karlu Nedbálkovi můžete sledovat tyto stránky nebo facebookový profil Česko – čínské asociace, z. s. https://www.facebook.com/profile.php?id=61551811930532

Cardassianské právo aneb justice po česku

Článek publikován 1. 6. 2023

V roce 2023 doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA zažívá, co se týče publikační činnosti, mimořádně plodné období. Právě vyšla v letošním roce druhá a celkově 15. publikace tohoto autora. 

Na knihy z oblasti podnikání velikánů Tomáše Bati a doc. Ing. Františka ČubyCSc. na Zlínsku navazuje autor knihou s právní tématikou. Konkrétně se zabývá některými, až děsivými, přešlapy české justice.

Cena publikace je 200,- Kč, v případě osobního odběru v kanceláři se Slušovicích na Motelu Golf Start, Slušovice č.p. 520.

Objednávky můžete podávat také u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz. 

Přečtěte si celý článek »

Pomoc klientům ve věcech přestupků i vymáhání náhrad za nezákonná řízení

Článek publikován 21. 4. 2023

S radostí Vám přinášíme novinky z naší advokátní kanceláře. Za poslední období jsme dosáhli několika úspěchů. 

Nedávno jsme například  zastupovali klienta v přestupkovém řízení. Díky našemu přístupu a profesionálnímu zastoupení se podařilo klienta úspěšně obhájit, a klient tak nebyl sankcionován. Řízení bylo zastaveno, neboť správní orgán uznal, že žádný přestupek spáchán nebyl.

Dalším úspěchem, na který jsme hrdí, je úspěšné vymáhání náhrady škody způsobené nepřiměřeně dlouhým soudním řízením. Prokázali jsme, že soudní řízení bylo vedeno neefektivně a nepřiměřeně dlouho, což způsobilo našemu klientovi značnou újmu. Díky našemu úsilí se podařilo vymoci satisfakci nemajetkové újmy a klient tak byl za způsobenou újmu adekvátně kompenzován.

Všechny tyto úspěchy nás motivují a potvrzují, že jsme na správné cestě. Naše advokátní kancelář se bude i nadále snažit poskytovat nejvyšší možnou úroveň právních služeb a ochrany práv a zájmů našich klientů.

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete poradit v právních otázkách, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Analýza systému řízení T. Bati a F. Čuby

Článek publikován 25. 3. 2023

V nedávné době byla vydána kniha s názvem „Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu“.  Tuto knihu nyní následuje článek s názvem „Systém řízení T. Bati a F. Čuby“ od doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA. Tento článek byl přeložen do angličtiny a analyzuje a srovnává předchozí publikace o systému řízení T. Bati a F. Čuby. Jeho závěry přinášejí nový pohled na téma řízení a podnikání v regionu Slušovic.

Výsledky analýzy ukazují, že systém řízení T. Bati a F. Čuby měly zásadní vliv na rozvoj podnikání a managementu. Obě tyto významné osobnosti byly inovativní a vycházely z moderních podnikatelských principů. Jejich systémy řízení byly přínosem pro celý region.

Článek v češtině si můžete přečíst zde: www.parlamentnilisty.cz/…/doc-JUDr-Ing-Karel-Nedbalek-PhD-MBA-47562/

Článek v angličtině vyšel v elektronickém časopise MODERNÍ ASPEKTY VĚDY v rámci publikační skupiny Scientific Publishing Group a můžete si ho přečíst zde.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace