Aktuality | Motel Golf Start - Part 2

Aktuality

Cardassianské právo aneb justice po česku

Článek publikován 1. 6. 2023

V roce 2023 doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA zažívá, co se týče publikační činnosti, mimořádně plodné období. Právě vyšla v letošním roce druhá a celkově 15. publikace tohoto autora. 

Na knihy z oblasti podnikání velikánů Tomáše Bati a doc. Ing. Františka ČubyCSc. na Zlínsku navazuje autor knihou s právní tématikou. Konkrétně se zabývá některými, až děsivými, přešlapy české justice.

Cena publikace je 200,- Kč, v případě osobního odběru v kanceláři se Slušovicích na Motelu Golf Start, Slušovice č.p. 520.

Objednávky můžete podávat také u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz. 

Přečtěte si celý článek »

Pomoc klientům ve věcech přestupků i vymáhání náhrad za nezákonná řízení

Článek publikován 21. 4. 2023

S radostí Vám přinášíme novinky z naší advokátní kanceláře. Za poslední období jsme dosáhli několika úspěchů. 

Nedávno jsme například  zastupovali klienta v přestupkovém řízení. Díky našemu přístupu a profesionálnímu zastoupení se podařilo klienta úspěšně obhájit, a klient tak nebyl sankcionován. Řízení bylo zastaveno, neboť správní orgán uznal, že žádný přestupek spáchán nebyl.

Dalším úspěchem, na který jsme hrdí, je úspěšné vymáhání náhrady škody způsobené nepřiměřeně dlouhým soudním řízením. Prokázali jsme, že soudní řízení bylo vedeno neefektivně a nepřiměřeně dlouho, což způsobilo našemu klientovi značnou újmu. Díky našemu úsilí se podařilo vymoci satisfakci nemajetkové újmy a klient tak byl za způsobenou újmu adekvátně kompenzován.

Všechny tyto úspěchy nás motivují a potvrzují, že jsme na správné cestě. Naše advokátní kancelář se bude i nadále snažit poskytovat nejvyšší možnou úroveň právních služeb a ochrany práv a zájmů našich klientů.

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete poradit v právních otázkách, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Analýza systému řízení T. Bati a F. Čuby

Článek publikován 25. 3. 2023

V nedávné době byla vydána kniha s názvem „Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu“.  Tuto knihu nyní následuje článek s názvem „Systém řízení T. Bati a F. Čuby“ od doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA. Tento článek byl přeložen do angličtiny a analyzuje a srovnává předchozí publikace o systému řízení T. Bati a F. Čuby. Jeho závěry přinášejí nový pohled na téma řízení a podnikání v regionu Slušovic.

Výsledky analýzy ukazují, že systém řízení T. Bati a F. Čuby měly zásadní vliv na rozvoj podnikání a managementu. Obě tyto významné osobnosti byly inovativní a vycházely z moderních podnikatelských principů. Jejich systémy řízení byly přínosem pro celý region.

Článek v češtině si můžete přečíst zde: www.parlamentnilisty.cz/…/doc-JUDr-Ing-Karel-Nedbalek-PhD-MBA-47562/

Článek v angličtině vyšel v elektronickém časopise MODERNÍ ASPEKTY VĚDY v rámci publikační skupiny Scientific Publishing Group a můžete si ho přečíst zde.

Úspěch kanceláře při podání kasační stížnosti

Článek publikován 11. 3. 2023

Rádi bychom se s Vámi podělili o úspěch naší advokátní kanceláře Mgr. Karel Nedbálek a otec. V kauze sp. zn. 7 As 32/2021 jsme dosáhli vynikajícího výsledku před Nejvyšším správním soudem. 

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žalovaný i správní orgán I. stupně ( Česká inspekce životního prostředí) pochybili, pokud stěžovatele považovali za pachatele deliktu, a to pouze na základě toho, že byl v rozhodné době vlastníkem studny a ČOV. Zcela přitom ignorovali fakt, že objekt, se kterým byl nepovolený odběr podzemní vody a vypouštění odpadních a znečištěných vod spojen, byl v rozhodné době předmětem nájmu. Městský soud pak pochybil, když ve vydaném rozhodnutí závěry žalovaného potvrdil. Jako chybné bylo též konstatování výše uvedených orgánů, že rozhodné bylo vlastnictví studny a ČOV. V tomto bodě je tedy kasační stížnost důvodná, Nejvyšší správní soud proto dosavadní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Rozhodnutí 7 As 32/2021 Nejvyššího správního soudu bylo výsledkem pečlivé práce a odborného přístupu obou zástupců naší kanceláře, při které doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA zastupoval klienta v řízení před správním orgánem a Městským soudem v Praze a Mgr. Karel Nedbálek pak sepsal kasační stížnost. Oba prokázali své vynikající právní znalosti a schopnosti. Jsme hrdí na to, že naše kancelář může klientům nabídnout tak kvalitní právní služby a že naše práce, odhodlání, vzdělání a schopnosti v oboru, mohou pomoci našim klientům vyřešit i ty nejnáročnější právní záležitosti, se kterými se na nás obrátí.

Pro plný text citovaného rozhodnutí můžete navštívit přímo stránky Nejvyššího správního soudu.

V případě zájmu a bližší informace ohledně výše uvedeného sporu nebo zájmu o právní služby, nás neváhejte kontaktovat. 

Zahájení semestru na FAI UTB

Článek publikován 10. 2. 2023

Včerejšího dne jsme na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájili výuku předmětu Občanský zákoník a obchodní korporace.

Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA a od roku 2012 vede na FAU UTB ve Zlíně semináře předmětu původně nazývaného Občanský a obchodní zákoník, nyní Občanský zákoník a obchodní korporace (AP4OZ). Mgr. Karel Nedbálek od roku 2015 přednáší, včetně varianty tohoto předmětu v anglickém jazyce. Oba máme kromě zkušeností s výukou také široké praktické zkušenosti.

Představení vyučujících si můžete stáhnout zde: Představení vyučujících Nedbálkovi

Publikační činnost je uvedena také zde: doc. JUDr.Ing.Karel Nedbálek,PhD.,MBA (orcid.org)

Obsahem předmětu je výuka soukromého i veřejného práva se zaměřením na moderní komunikační technologie a datové schránky.

FAI UTB přistoupila ke administrativní změně rozvrhu a naše předměty jsou vyučovány pouze v letním semestru. Zejména v zimním semestru se nám tím uvolnil prostor k další výuce, v rozsahu 1-2 hodiny přednášek a 1-2 hodiny seminářů týdně. Jsme připraveni přizpůsobit předmět potřebám výuky na konkrétní fakultě a oboru.

Vydání nové knihy – Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu

Článek publikován 19. 1. 2023

V roce 2023 vyšla již 14. publikace autora doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA s názvem Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu. O knihu je mimořádný zájem, stejně jako o dřívější publikace autora s tématikou JZD Agrokombinátu Slušovice.

Autorovi tedy k vydání nové knihy gratulujeme a přejeme mnoho dalších publikací!

Cena publikace je 200 ,-Kč v případě osobního odběru v kanceláři se Slušovicích na Motelu Golf Start, Slušovice č.p. 520.

Objednávky můžete podávat také u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz. 

Přečtěte si celý článek »

Adventní koncert ve Slušovicích

Článek publikován 7. 12. 2022

Advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec sponzorovala již několikátý adventní koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích dne 17. 12. 2022.

Po minulém roce, kdy se koncert nekonal, jsme si mohli vyslechnout nádherné podání České mše vánoční, Jakuba Jana Ryby. Předtím ale zaznělo neméně zajímavé podání Zvěstování  Dalibora Štrunce. Na této skladbě posluchači ocenili i krásné nářečí.

Současně vám všem tímto jménem advokátní kanceláře přejeme veselé Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2023.

Přečtěte si celý článek »

Příprava nové knihy

Článek publikován 7. 10. 2022

Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu

Fenomén JZD AK Slušovice[1] rezonuje  dnes i po 30 letech, kdy byl za celou dobu existence družstva nejúspěšnějším rok 1989. V družstvu bylo evidováno 7560 zaměstnanců, hospodařilo se na 6711 hektarech půdy. Výkon družstva byl 6 331 749 000 Kčs a zisk činil 835 251 000 Kčs. Produktivita práce v průmyslu ČSSR dosahovala 322 000 Kč na pracovníka, v JZD AK Slušovice představovala 838 000 Kčs.

Rozhodl jsem se podělit o zkušenosti v tomto družstvu a napsat o tom v knize svědectví, jak to bylo. Mimo jiné z důvodů, že o knihy s touto tématikou je zájem a v knihkupectví jsou žádané. 

Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu

Uvedená kniha navazuje, nebo doplňuje předcházející autorovy knihy o JZD Slušovicích, nebo Františku Čubovi. První kniha byla Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice, druhá Revoluce v 1989 začala ve Slušovicích, a s dovětkem názvu aspekt inkluze NEW AGE anebo vše bylo jinak. Některé informace v knize jsem použil i v předcházejících knihách ale řadu informací jsem aktualizoval s novými poznatky.

Přečtěte si celý článek »

Vydání nové knihy – Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu

Článek publikován 13. 5. 2022

V roce 2022 vyšla již desátá publikace autora doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA s názvem Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu. O knihu je mimořádný zájem, již téměř polovina nákladu byla rozebrána v rámci předobjenávek.

Autorovi tedy k vydání nové knihy gratulujeme a přejeme mnoho dalších publikací!

Případné objednávky u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz. O čem kniha je se dočtete v anotaci.

Kniha je již nyní dostupná také na našem e-shopu Aurelius, na odkaze: Knihy, Doporučené (motelgolf.cz)

Přečtěte si celý článek »

Založení nové tradice – přátelské setkání a pálení čarodějnic

Článek publikován 3. 5. 2022

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec se rozhodla, že budeme v předvečer prvního máje pořádat přátelské setkání a chtěla by z  toho udělat tradici. Tradice spojené s příchodem jara mohou navazovat na tisíciletou historii. Každý rok vylepšujeme okolí Motelu Golf Start ve Slušovicích, břehů Dřevnice a snažíme se zlepšit životní a pracovní prostředí. Vysadili jsme také celkem přes 30 jehličnatých stromků.  

Přečtěte si celý článek »


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace