Aktuality | Motel Golf Start - Part 3

Aktuality

Podporujeme Mikuláš Rally ve Slušovicích

Článek publikován 26. 11. 2021

Za podpory doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA z advokátní kanceláře Mgr. Karel Nedbálek a otec se dne 26. – 27. listopadu 2021 uskutečnil 11. ročník VHS Mikuláš Rally Slušovice. Pořadatelé z Rallysprint Klubu v AČR v Podkopné Lhotě připravili pro soutěžní posádky oblíbenou okruhovou rychlostní zkoušku kolem slušovické dostihové dráhy, ale i náročný úsek z Trnavy do Kašavy.

Více na stránkách pořadatele ( po kliknutí na obrázek):

Monster Meeting CZ 2021

Článek publikován 6. 9. 2021

Do Slušovic v sobotu 4. 9. 2021 dorazila společná show Traktor a Dymytry s doprovodnými kapelami #černá, Sebastien a Panoptiko.

Akce se neobešla bez účasti zástupců naší kanceláře.

Přečtěte si celý článek »

Barum Czech Rally 2021: Aktualizováno

Článek publikován 30. 8. 2021

Ani letošní ročník Barum Czech Rally Zlín se neobešel bez podpory naší advokátní kanceláře Mgr. Karel Nedbálek a otec, zejména v oblasti RZ Slušovice. Tentokrát jsme dokonce byli i pomyslným účastníkem závodu, když jeden z vozů nesl logo naší advokátní kanceláře. Chybělo málo a tento vůz byl i na stupních vítězů.

Aktualizace: Podporovanou posádku jsme si vybrali výborně. Mirek a Petr Timurovi při premiéře v soutěži Eco Rallye Dolomity 2021 skončila na 9. místě. Gratulujeme!

Vezeme 2. místo z Eco Rallye Dolomity 2021 | Autonabíječka.cz :Autonabíječka.cz (autonabijecka.cz)

DobBroMan Svatý Hostýn, 28. 8. 2021 15. 30 hodin – Aktualizace

Článek publikován 25. 8. 2021

Duchovní správa Svatý Hostýn zařadila náš program v rámci Arcidiecézní poutě rodin Olomouc na Svatém Hostýně. Při mši svaté na venkovním pódiu, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner zazněla při svatém přijímání skladba Ave Maria v podání Jarmily Králíkové na klávesy a zpěv Lenka Zapletalová. Na konci mše svaté představil rektor páter Ladislav Nosek hosta odpoledního programu – výborného zpěváka a kytaristu, producenta filmové hudby z Berlína, který si říká DobBroMan, jehož vystoupení sponzorovala i Advokátní kancelář Slušovice Mgr. Karel Nedbálek a otec. V rámci doprovodného programu jsme byli účastníky výstavy šatů módní návrhářky Marie Zelené k poctě Panny Marie Svatohostýnské. Za celkovou organizaci koncertu i výstavy šatů děkujeme Mgr. Dagmar Míčkové i Duchovní správě Hostýn.  

Přečtěte si celý článek »

Další úspěch advokátní praxe

Článek publikován 30. 7. 2021

Postavení podnikatelů není vždy lehké a jsou na ně obvykle kladeny nemalé administrativní a organizační nároky. I když by se na první pohled mohlo zdát, že se stát bude snažit podnikatele všemi způsoby podporovat, v mnoha případech realita právního prostředí v České republice nezasvěcené nemile překvapí. Nelze vyloučit ani situaci, kdy obžaloba nekriticky přijme závěry vyšetřovatelů. Soud pak nekriticky převezme tyto stejné závěry a formulace a zopakuje v rozsudku stanovisko obžaloby, aniž se zabývá reálnými skutkovými okolnostmi případu. Není ani neobvyklé, že existuje určitý obecně přijímaný závěr vyšších soudů, který soud následně mechanicky aplikuje, aniž se zabývá reálnou skutkovou podstatou věci a odlišnostmi případu, které mohou vést i k naprosto opačnému posouzení.

Řešili jsme případ klienta, kterému hrozilo za trestní čin,  vyšetřovaný policii a předložený státním zástupcem soudu až pět let odnětí svobody. Prvoinstační soud ho odsoudil pro takto nedefinovaný trestní čin.

I za této nepříznivé situace se nám obhajobou Klienta a (mimo jiné) kvalitně připraveným odvoláním podařilo přesvědčit odvolací soud o chybách dosavadního řízení. Klient si tak mohl vyslechnout rozsudek, kterým byl zproštěn obžaloby.

Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, třeba i Vám budeme schopni pomoci s Vaší právní záležitostí.

Nyní nás čeká závěrečná a příjemná etapa. Stanovit újmu a získat tyto prostředky od Ministerstva spravedlnosti České republiky. Na to jsme experti a vydali jsme i monografii

NEDBÁLEK, Karel: Újma a škoda v ČR a SR, Praktický nástin výpočtu

ISBN 978-80-88143-02-6. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky, 2017 a ISBN 978-80-7454-02-6. dotisk 2021.

Kniha se zabývá problematikou újmy, škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického ušlého zisku pro Českou i Slovenskou republiku.

Jsme zde proto, abychom vám v týmu zkušených praktiků a teoretiků pomohli proti kriminalizaci Vašeho podnikání, tak  se s důvěrou obracejte na naši advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec. Nikdy není pozdě.

Úspěch advokátní kanceláře, dokončení jednoho z nejdéle probíhajících sporů

Článek publikován 16. 6. 2021

Tento týden v naší advokátní kanceláři slavíme.

Podařilo se nám ukončit jeden z nejdéle trvajících sporů, na kterém naše kancelář pracovala. Kauza začala v roce 1994, naše kancelář případ převzala v roce 2009. Původně na kauze pracoval doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, následně případ převzal současný vedoucí naší kanceláře, Mgr. Karel Nedbálek ještě jako advokátní koncipient a dále pokračoval jako samostatný advokát. Celý spor spočíval v úvěru pro společnost a osobním ručením zástavou rodinného domu. Přebírali jsme to v době kdy exekutor vydal příkaz k prodeji rodinného domu. Celkem jsme provedli kolem 20 právních úkonů i za počáteční nepříznivé situace pro klienta. V kanceláři na případu spolupracoval také přední expert advokátní kanceláře na výpočet nemajetkové újmy, doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA. K naší velké radosti se zprávy, které jsme klientům v jejich právní věci přinášeli, postupně zlepšovaly. Původní spor se nám podařilo smírem uzavřít. Následně jsme i u státu uplatnili satisfakci za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v řízení. Uvedený právní případ jsme ukončili nejlepší zprávou za 10 let. Na kompenzaci průtahů byla klientům přiznána i náhrada v penězích.

Trvají i Vaše právní případy déle než 6 let?

Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, třeba i právě Vám pomůžeme domoci se nemajetkové újmy za průtahy řízení.

 

Dopis od klienta:

Dobrý den pane Magister, nejprve Vám moc děkuji za nejkrásnější zprávu posledního desetiletí a zároveň Vám gratuluji. Ani nelze jednoduše vyjádřit vděk, který k Vám pociťujeme za Vaši práci a nekonečnou podporu v průběhu celého dlouhého procesu. Už jsem ani nedoufala, že by to mohlo mít šťastný konec a jsem ráda, že se toho mamka, sice už s nalomeným zdravím, ale dožila. Plně souhlasím, s tím, že dovolání již nemá smysl podávat. Částku jsem okamžitě použila k umořeni snad již posledního záznamu na katastru. Nyní očekávám zpracování a uvolnění nemovitosti k přepisu. Jak jsme se v minulosti domlouvali, chtěla bych Vás ještě požádat o vypracování darovací smlouvy k nemovitosti a pozemkům na mě se zřízením služebnosti na dožití pro mamku.

Prosím, dejte mi vědět, jaké podklady budete potřebovat. Ještě jedno Vám moc děkuji a přeji hodně úspěchů a příjemný den

Podpis klienta

kniha Baťové versus Československo aspekt KN 2021

Článek publikován 30. 5. 2021

 

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec ve spolupráci se společností ČIBE, a.s., Slušovice, vydává svou 3. publikaci pod názvem

Baťové versus Československo aspekt KN 2021

Kniha bude ke koupi od srpna 2021 v brožované  verzi a od července 2021 v e-verzi

Autor: doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA,

Grafická úprava obálky: Ing. Jana Sicobo,

Korekce: MUDr. Helena Nedbálková

Ověřovatel faktů a korekce: Ing. Jan Kopecký

Slušovice 2021, Počet stran: 162, AA 4,3

 

První vydání, Náklad: 200 ks

 

ISBN 978-80-908245-0-8          brožované

ISBN 978-80-908245-1-5          online; pdf

Obsah

Měnově a ekonomické srovnání v historii,        str. 13

Tomáš Baťa st. (1876),                                          str. 34

Tomáš Baťa st. (1876) a Československo,         str. 40

Dědictví,                                                                   str. 56

Jan Antonín Baťa,                                                  str. 60

Protektorát Čechy a Morava,                               str. 66

Soudy s Janem Antonínem Baťou,                     str. 70

Retribuční Dekret,                                                 str. 78

Vypořádání majetku firmy Baťa v ČSSR,         str.  83

Spory mezi rodinou Baťovou,                             str. 88

Tomáš Baťa ml.  (1914),                                     str. 100

Jednání 1987 s firmou Baťa,                             str. 103

Univerzita Tomáše Bati,                                     str. 116

Právní posouzení resumé,                                  str. 119

Srovnání báťova systému s F. Čubou,               str.  141

 

Objednávky již přijímá Naděžda Malinová 775 337 003

Email:  nadamalinova@email.cz

cena:     200,-Kč brožovaná + poštovné 80,-Kč přes účet, nebo 140,-Kč dobírka

140,- Kč on line verze (elektronická)

Číslo účtu 2101317946 / 2010

Majitel ČIBE, a.s.

IBAN CZ3420100000002101317946

BIC FIOBCZPPXXX

U elektronické knihy: v poznámce E kniha a jméno/ firma kupujícího

Po připsání hotovosti Vám budou  zaslány na Váš email příslušné data, nebo poštou kniha.

 

Anotace

Autor knihu rozdělil mezi hlavní tři protagonisty Tomáše Baťu st. (1876), J. A. Baťu a Tomáše Baťu ml. (1914). Snaží se provést ekonomickou a právní analýzu z pohledu znalostí roku 2021. Celou knihou prostupují stokorunové bankovky různých vzorů, které mají symbolizovat cenu bot ve dvacátých letech dvacátého století. Tomáš Baťa st. (1876), jako by ve své závěti zanechal takový rébus, předpokládal, že ten, kdo jej vyřeší, má nárok na pokračování v jeho díle. Majetek světového koncernu který zanechal, byl jistě mnohonásobně větší, než který uvedl v „ústní“ kupní smlouvě, mluví se dokonce o minimálně pětinásobku až desetinásobku hodnoty majetku firmy. Kdyby tato částka podléhala našim československým zákonům v té době, tak by byla daň kolem 20 % a částka mezi 50 až 100 milióny korun československých. Další problém byl v nástupnictví, kdy velmi lpěl na potomku, jak ukazuje jeho osobní trauma, před světovou válkou, kdy jeho nastávající nemohla mít děti a Tomáš Baťa ml. (1914), jeho jediný syn byl zatím nezkušený. U Tomáše Bati st. (1876) vznikla geniální myšlenka ve formě správcovství, a také přesně nedefinoval jméno firmy v zahraničí, a to švýcarské společnosti Leader A.G. Úhrada se prováděla z firemních zdrojů, kdy jenom roční zisk byl větší než 50 mil. Ten, kdo proces nástupnictví právně obhájí, tak ten má právo na pokračování v Baťových ideách a Baťovým duchem. Tomáši Baťovi ml. (1914) se to nakonec v roce 1973 podařilo a byly ukončeny všechny soudní spory a byla rozdělena sféra vlivu ve světě. V neposlední řadě jsou zveřejněny některé úvahy vládních a stranických orgánů, jak věc vyřešit, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá.“ Je zde také zveřejněna fotokopie poslední vůle Tomáše Bati st. (1876), která zatím nebyla často publikována.

 

další info:

 

Baťové versus Československo aspekt KN 2021 | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

 

 

 

kniha REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL

Článek publikován 11. 2. 2021

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec ve spolupráci se společností ČIBE, a.s., Slušovice, vydává svou 2. publikaci pod názvem REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL.

Kniha bude ke koupi od května 2021.

Autoři: doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, Naděžda Malinová

Grafická úprava, sazba, obálka: Ing. Miroslav Tomšů

Korekce: MUDr. Helena Nedbálková

Ověřovatel faktů a korekce: Ing. Jan Kopecký

Slušovice 2021

Počet stran: 160

Náklad: 200ks

Tisk: Pětka, s.r.o.

Vydání první

ISBN: 978-80-270-9202-4

Předpokládaná cena: 200,-Kč

 

Objednávky již přijímá Naděžda Malinová 775 337 003

Email:  nadamalinova@email.cz

Anotace

Rej Masek, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL

Kniha navazuje na poslední myšlenky Františka Čuby, strůjce slušovického zázraku a jeho spolupracovníků v „Úvahách“. V Úvahách jsou zpracovány oblasti zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, justice, měnové politiky, České národní banky, základního nepodmíněného příjmu, státního rozpočtu, energetické koncepce, průmyslu, obchodu, energetiky, dopravy, dopravní infrastruktury, školství, armády a samosprávy. V knize autoři budu ukazovat názory a argumenty posledních prezidentů, nebo jejich blízkých spolupracovníků, poradců, ale ne jenom jejich, řízenou diskusí, jako fiktivní distanční dialog vůči Úvahám.

V dnešní pandemické krizi se ukazuje v největší nahotě odvěké sny lidstva o blahobytu a spravedlivé společnosti, o ovládnutí přírody s cílem dosáhnout lidského štěstí za uskutečnitelné pomocí technických prostředků. Věda lidstvo obdarovává dosud nikdy nepoznanou silou a dodává stále podněty hospodářství, volá po etice, která dobrovolným omezením zastaví její moc, aby se nestala pro člověka zkázou. Přemrštěnost jejích vytyčených cílů, které selhávají jak z ekologického, tak z antropologického hlediska, staví princip odpovědnosti proti skromnější úloze, kterou přikazují strach a úcta, totiž zachovat člověka v trvalé mnohoznačnosti jeho svobody, kterou nikdy nemůže zrušit žádná změna okolností, zachovat neporušenost světa proti přehmatům a nekontrolovatelné moci. Dnes již nepostačuje, aby jednotlivci ctili zákony, ukazuje se, že nová dimenze odpovědnosti nemůže mít jenom etickou podstatu v přítomnosti jako spravedlnost, milosrdenství, poctivost, ale musí být slučitelná s trváním lidského života na Zemi v budoucnosti a jejich vize naznačenou v Úvahách.

Celkovou zmatečnou náladu ve společnosti navozuje obraz Rej masek, který je přebalem knihy.

Klíčová slova: Úvahy F. Čuba, Zemědělství, ekonomika, školství, justice

více info:

 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/doc-JUDr-Ing-Karel-Nedbalek-PhD-MBA-47562/clanek/REJ-MASEK-Kolokvium-rozmluva-ABOUT-ALL-110866

 

 

Možnost reklamy

Článek publikován 18. 1. 2021

Představujeme Vám náš nový projekt reklamy na LED panelech. Zatím probíhá testovací provoz ve Slušovicích,

LED panely mohou být ve vitríně Vašeho obchodu o rozměr TV 120 x 60 cm . Pronájem plochy na umístění ve Vašem obchodu budeme platit 500,- Kč za měsíc + energie asi  400,- Kč za měsíc. Na monitoru také může běžet Vaše reklama ta by byla v ceně. Pro zájemce o reklamu zpracujeme banner.

 

Naše společnost nabízí zveřejnění propagačního textu, nebo fotek Vaších výrobků a služeb na LED obrazovkách, které jsou u vchodů do prodejen, restaurací, nebo ve vestibulu vchodu do advokátní kanceláře

které jsou umístěny v těchto lokalitách:

-ve Slušovicích, 4x

-v Bystřici pod Hostýnem, plán

-v Čížkově, Pelhřimov

-v Luhačovicích, plán  

jednání ve Zlíně a Vsetíně a Vizovicích

 

Standardně nabízíme projekci – denně asi 250 krát v 10- ti vteřinových intervalech za cenu  od  2.000,-Kč až 5.000,- Kč /1 měsíc-podle počtu LED obrazovek, na kterých bude zveřejňována Vaše reklama.

Je možno dojednat i jiné projekční časy LED obrazovek, nebo množstevní slevu.

V rámci ceny je zpracování Vaších reklamních materiálů

více info zodpoví p. Naděžda Malinova mob: 775 337 003 email:   nadamalinova@email.cz

Finanční gramotnost II. pro žáky i pro rodiče v rámci projektu

Článek publikován 7. 12. 2020

V deváté třídě už žáci chápou, že výuka finanční gramotnosti pro ně má smysl, a proto i jejich motivace k tomuto tématu je docela vysoká. Už od dětství si děti hrají na obchod a takto se cvičí v orientaci hospodaření s penězi v budoucnu.

Uvedení do této problematiky a praktické řešení s žáky dnes proběhlo v rámci další spolupráce s advokátní kanceláří doc. JUDr. Karla Nedbálka a ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem, tentokrát jubilejní 10. společná akce. Před prezentací pro žáky předcházelo toto téma přednáškou pro rodiče žáků. Nad praktickými otázkami ze života se naši žáci a rodiče se zamýšleli a zároveň některé inspiroval a  motivoval pro  profesní přípravu žáků. Na příkladech se dozvěděli, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje. Kromě tradičních finančních témat jako je způsob placení, úspory, půjčky zavítali i do tématu budoucího povolání a kolik Kč by si v tomto povolání chtěli za měsíc vydělat.

Témata, kterými jsme se dnes zabývali byla historie peněz, správné hospodaření, mzda, rodinný rozpočet, úroky, půjčky, leasing – hypotéka, hodnota koruny vůči USD. Děti velmi aktivně spolupracovaly, téma bylo zajímavé, přínosné. Ukázka mincí z minulosti, které sloužily jako platidla jim také pomohla porozumět roli peněz. Jsem ráda, že doc. JUDr. Karel Nedbálek podporuje aktivity, které přispívají ke zlepšení kvality života dětí i lidí kolem nás.

Díky našemu projektu si uvědomujeme důležitost vzájemné komunikace. Zvolené téma o finančním vzdělávání je důležitou součástí našeho života. Správné zacházení s osobními a rodinnými financemi je důležité jak pro dospělé, tak i pro žáky.

Spokojenost a úsměv na tváři všech přítomných na přednášce „Finanční a právní gramotnost II.“  jsou pro nás směrodatné. Na poslední fotografii je domácí práce jednoho žáka deváté třídy,  kde napsal co si z přednášky zapamatoval.

Prezentaci přednášky můžete získat na odkaze ZDE.

Děkujeme doc. JUDr. Ing. Karlovi Nedbálkovi, PhD., MBA.

Mgr. Dagmar Míčková

 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace