CANSORB CZ, s. r. o.

Kontakt

Andrea Záhořáková
telefon: +420 603 833 675
e-mail: AZahorakova@seznam.cz

Popis produktu

CANSORB

je zcela organický absorbent, vyrobený z vysoce kvalitního silného vlákna rašelinného mechu. Náš výrobní postup nám dává produkt, který je jednak olejofilický (absorbující uhlovodíky) a zároveň hydrofobický (vodu odpuzující). Díky své vláknité struktuře a našemu výrobnímu postupu CANSORB absorbuje uhlovodíky rych-le a účinně. Při styku s ropnými látkami je na sebe váže, přímo do buněk, kde navázáním na řetězce humi-nové kyseliny uhlovodíky uzavře, takže již nevyluhují. Pro tyto vlastnosti je CANSORB ideálním prostředkem pro odstranění uhlovodíkového znečištění jak na vodě, tak na suchu. CANSORB absorbuje v průměru dese-tinásobek své váhy. Tento poměr se nepatrně mění v závislosti na typu absorbované látky a na teplotě.

CANSORB PRACUJE PŘIROZENĚ

Příroda dala našemu rašelinnému mechu jedinečné vlastnosti a obdařila jej neocenitelnými přísadami. Ve svém přirozeném stavu obsahuje vlákno 40 – 60% vody, ačkoliv má schopnost absorbovat o 20 – 40 % více, což se opravdu stane při styku s vodou, díky jeho porézní povaze. Pokud je však CANSORB náhle dehydro-ván, aktivuje se. Obsah vody se radikálně sníží na 10 – 12%, přírodní vosky (živice) se vyloučí z hloubky bu-něk na povrch, kde zůstanou. CANSORB začíná odpuzovat vodu a stává se olejofilickým, schopným absor-bovat oleje.

CANSORB A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Náš svět a především naše práce začaly být z hlediska životního prostředí uvědomělé a výsledkem je přijí-mání ekologicky nezávadných pracovních postupů a preferování ekologických výrobků jak v průmyslu, tak v ostatních oblastech našeho života. Používání sorbentů se tím pádem stalo samozřejmostí nejen v průmys-lu, jejich používání je příslušnými úřady přímo vyžadováno. CANSORB již mnohokrát prokázal, že je k život-nímu prostředí citlivý ve všech myslitelných směrech a přitom dokáže podstatným způsobem redukovat ná-klady spojené s ekologicky odpovědnými postupy. CANSORBEM nabízené možnosti jsou omezeny pouze místními vyhláškami a zákony. Možnosti likvidace použitého CANSORBU zahrnují všechny známé metody.

Tyto možnosti jsou: Použití jako paliva spalování biodegradace skládkování

Všemi těmito metodami lze CANSORB likvidovat.

Jedním z hlavních faktorů, který přispívá k výjimečným vlastnostem CANSORBU je kvalita a velikost vlák-na.Společnost AVP vlastní mnoho rašelinových močálů na čtyřech různých místech Kanady, přesto používá-me rašelinu jen z jedné, určité oblasti, která má, jak se prokázalo, největší a nejsilnější vlákna ve srovnání s ostatními rašeliništi a tím i se sorbenty z nich vyrobenými. Toto vlákno je lisováno, zpracováno, dehydrová-no a baleno za přísně kontrolovaných podmínek, výsledkem je rašelinový sorbent CANSORB.

Ceník

Cena: 1 200,- Kč bez DPH
(při větším odběru sleva)

Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace