Nález Ústavního soudu | Motel Golf Start

Aktuality

Nález Ústavního soudu

Článek publikován 5. 4. 2015

Dnes jsem dosáhl úspěchu na právním poli. Nálezem Ústavního soudu se zrušilo šikanozní rozhodnuti a zvůle okresniho soudu, kdy okresni soud vydá rozsudek a krajský soud z kolegiality to ani nečte a potvrdí to. Mam radost spravedlnost někdy vyhravá.

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD.

1979915_839371179435504_7677237195704603031_o


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace