Návod výpočtu náhrady škody při nedostatku relevantních údajů | Motel Golf Start

Aktuality

Návod výpočtu náhrady škody při nedostatku relevantních údajů

Článek publikován 17. 5. 2015

Článek je syntézou studie nemajetkové újmy, ušlého zisku a hypotetického zisku v případě, kdy škůdce působil dlouhou dobu, více než dvacet let a kdy některé segmenty případu nebylo možné reálnými postupy dokladovat a tím rekonstruovat.

Pro tento případ je možné vhodně doplňovat segment ušlého zisku hypotetickým ziskem, a to více metodami, když nejsou průkazné statistické metody rentability. Po určitých zjednodušujících předpokladech můžeme použít metodu EVA, která je pro tento účel prvně publikována.

Čelý článek: http://www.bulletin-advokacie.cz/navod-vypoctu-nahrady-skody-pri-nedostatku-relevantnich-udaju


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace