Vernisáž výstavy kreseb s karlovskou tematikou | Motel Golf Start

Aktuality

Vernisáž výstavy kreseb s karlovskou tematikou

Článek publikován 9. 4. 2016

[Not a valid template]Římskokatolická farnost na Velehradě v rámci 700. výročí narození Karla IV, připravila vernisáž výstavy kreseb s karlovskou tematikou od žáků ZŠ ve spolupráci s hnutím Stonožka. Akce proběhla v pátek 8. dubna od 16:30 hod v infocentru na Velehradě.

Advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec byli hrdými sponzory tohoto velehradského kulturního projektu.

Vernisáže se zúčastnila řada význačných hostů a také světová humanitární celebrita, Běla Gran Jensen (nar. 12. června 1943), Češka žijící v Norsku, která založila hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka dobrovolnou humanitární a mírovou organizaci, v níž děti pomáhají jiným dětem. Je to sdružení dětí z mateřských a základních škol v České republice, na Slovensku a v Norsku.

Prezidentkou je Běla Gran Jensen. Činnost sdružení začala v roce 1990. V září 2012 byla Běla Gran Jensen vyhlášena v anketě České televize a Českého rozhlasu „Zahraničním Čechem roku 2012“. Prezident ČR Václav Havel jí udělil medaile Za zásluhy II. stupně (1996). Norská královna Sonja navštívila Stonožkovou školu ve Slaném (1997). Přijetí stonožkových dětí papežem Janem Palem II. proběhlo ve Vatikánu v roce 1998,setkkání stonožkových dětí s generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem pak v roce 1999. Prezidentku hnutí přijal papež Benedikt XVI. (2011). U příležitosti udělování Nobelovy ceny v roce 2001 zazpíval sbor Stonožkových dětí pod vedením autora Arne Bendiksena na slavnostním koncertě v Oslo stonožkovou hymnu „Never Be Alone“. Pod českým názvem Nezůstávej sám,ji převzal do svého repertoáru zpěvák Josef Vágner.

V hnutí jsou zapojeny tisíce dětí a stovky učitelů z mateřských a základních škol. Děti malují vánoční přáníčka, vyrábějí drobné dárkové předměty, sbírají druhotné suroviny, pořádají tzv. Stonožkové týdny, divadelní či benefiční představení. Za takto získané finanční prostředky jsou pak realizovány jednotlivé projekty. Děti se svou drobnou činností v rámci Stonožkového hnutí podílejí na realizaci projektů, poznávají, jak důležité je pomoci někomu, kdo to velmi potřebuje a není schopen si pomoci sám svými silami.

Z výnosů prodeje se kupovaly lékařské přístroje a vybavení pro nemocnice a dětské léčebny v České republice. Později začala Stonožka pomáhat i dětem ve válkou zasažených zemích, v Kosovu nebo v Afghánistánu a jinde.

Hnutí pořádá pravidelné výtvarné a literární soutěže.

V roce 2011 se uskutečnila ve spolupráci s arcibiskupstvím pražským výtvarná a literární soutěž „Svatá Anežka Česká“. V roce 2012 následovala u příležitosti blížícího se 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu výtvarná soutěž na toto téma.

Vernisáž výstavy kreseb v rámci 700. výročí narození Karla IV navazuje na předcházející výtvarné soutěže k významným historickým osobnostem Našeho národa.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace