Koncert v bazilice na Velehradě se vydařil | Motel Golf Start

Aktuality

Koncert v bazilice na Velehradě se vydařil

Článek publikován 5. 9. 2016

Koncertu Scholy Gregoriany Pragensis k vyročí narození Karla IV uskutečněného dne 4.9.2016 k 700 let od narození Karla IV. v bazilice na Velehradě se zúčastnilo více než 300 lidí.

Koncert byl pod záštitou místopředsedy PSP ČR Mgr. Petra Gazdíka a hlavního partnera JUDr. Karla Nedbálka. Koncert v prostorech baziliky ukázal propojení doby Karla IV. a součastnosti znásobené krásnými prostorami s výbornou akustikou.

Koncert samotný by se nemohl konat bez samotných interpretů – Scholy Gregoriany Pragensis a PhDr. Petra Slintáka, koordinátora kulturních aktivit a PR Informační centrum Velehrad , kterým tímto děkujeme. O události píše i Slovácký deník.

Koncert samotný byl inspirován životem Karla IV. i jeho duchovní stránkou. Některé z nádherných chorálů, které zazněly, mohl za svého života slyšet i sám Karel IV.

Program koncertu:

Karel a Francie

Cantio Plebs Domini (Lide Boží, raduj se zbožně v tento den…)

Alleluia Virga lesse floruit (Výhonek Jišajův vykvetl…)

Sequentia Ave virgo singularis (Buďzdráva, panno jedinečná…)

  1. de Machaut: Dame je sui cilz qui vueil – Fins cuer doulz (Pani, jsem ten, kdo chce vytrvat…)
  1. de Machaut: Foy porter (Věrně chci setrvat…) Karel a relikvie – sv. Kopí a Hřeby

Hymnus Pange lingua (Vzývej každý jazyk lidský, slavnému Kopí chvály pěj…) Lectio de homilia beati Augustini (Kázánísv. Augustina)

Responsorium Vibrans miles (Voják napřáhl kopí a otevřel svatý chrám slávy Boží…) Karel a univerzita

Virelai Je languis (Chřadnu a hořce umírám…) Cantio Rubus incombustibilis (Keřnesežehnutelný…) Cantio Prima declinatio (Prvnídeklinace, pádů regulace…) Virelai Sois tart (Pozdně nebo časně chřadne duše má…)

Karel a dvorská lyrika

Můlich von Prag: Nun siht man aber beide (Nyníje opět vidět pole i lučinu…) Anjelíku rozkochaný Dřevo sě listem odievá

Motetus Flos fit femine felix – Flos fundavit – Flos firmavit (Šťastný plod ženy)

Karel a úcta ke svatým

Cantio Svatý Václave

Sequentia Salve pater optime (Vítej otče předobrý…)Q.ue est ista (Kdo je ta, jenž vychází jako jitřenka…)

Karel a slovanská liturgie

Čtení ze svátku sv. Cyrila a Metoděje Alleluia Veselíte se

Závěr: Vzkříšení

Cantio Buóh všemohúci

Motetus Christus surrexit vinctos – Chorus nove – Christus surrexit (Kristus vstal a vyvedl spoutané ze žaláře…)


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace