Podzimní výsadba stromečků pro životní prostředí | Motel Golf Start

Aktuality

Podzimní výsadba stromečků pro životní prostředí

Článek publikován 26. 10. 2016

Dne 25. 10. 2016 se ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. Karel Nedbálek a otec se Základní školou Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem uskutečnil Ekologický den v Luhačovicích s výsadbou mladých stromečků. Každý žák pod dohledem JUDr. Ing. Nedbálka, PhD., MBA, vysadil stromeček -smrček. Celkem bylo vysazeno více než 400 mladých stromečků. Stromečky zajistila Advokátní kancelář. Akce se zúčastnilo kolem 15 dětí a 5 dospělých včetně pedagogických pracovníků pod vedením Mgr. Dagmar Míčkové. Děti ve věku od 9 do 15 let za pomoci dospělého zasadily minimálně jeden stromeček, později spolupracovaly mladší se staršími. Společným sázením jsme tak oslavili celosvětový svátek Den stromů. Dětem se projektový den velmi líbil. Přínosné bylo, že si děti všímaly prakticky krás přírody a zeleně, naučily se dělat bezpečné ohniště v lese, pod dozorem se učily vysazovat nový les a hlavně vedení děti k odpovědnosti za životní prostředí. Odměnou jim byly výborné špekáčky, které jim věnovala Advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace