80 let od úmrtí T.G.M. | Motel Golf Start

Aktuality

80 let od úmrtí T.G.M.

Článek publikován 15. 9. 2017

Advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec sponzorovala vzpomínkovou akci k příležitosti osmdesátého výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáš Garriguea Masaryka. Se zástupcem obce Březová u Slušovic si osobnost prezidenta Osvoboditele připomněla u jeho sochy.

Vzpomínkový akt proběhl v den výročí úmrtí T. G. Masaryka, a to 14. 9. 2017 Součástí vzpomínkového aktu byl reprodukovaný hudební doprovod (Ach synku, synku) a čestná vojenská stráž. Věnec k pomníku Tomáše Garrigua Masaryka položil JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA .

Tímto vzpomínkovým aktem chce připomínat historické sepětí T. G. Masaryka s Valašskem, za které úspěšně kandidoval v roce 1907 do vídeňského sněmu. Zároveň jsme chtěli ocenit, že obec Březová, jako jedna z mála, udržovala sochu T. G. M. na původním místě nepřetržitě od roku 1945, kde jsem tomu obzvláště rád, neboť obec Březová u Slušovic je mou rodnou vesnicí. V obci se narodil mimo jiné také bývalý předseda JZD AK Slušovice doc. Ing. František Čuba, CSc.

 

více info na: Parlamentní listy

 

 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace