Zpráva o úmrtí doc. Ing. Františka Čuby, CSc. | Motel Golf Start

Aktuality

Zpráva o úmrtí doc. Ing. Františka Čuby, CSc.

Článek publikován 1. 7. 2019

S lítostí oznamujeme, že 28. června 2019 po 19. hodině ve věku 83 let zemřel doc. Ing. František Čuba, CSc., který byl jednou z nejvýznamnějších osobností regionu.

Rozloučení se zesnulým proběhne ve středu  dne  3. července 2019 v 15.30 v kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích.

Zprávu o životě a úspěších doc. Ing. Františka Čuby, CSc. jsem podal také na Parlamentních listech.

František Čuba se narodil v roce 1936 v obci Březová nedaleko Slušovic. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Jeho jméno je spojeno především s JZD Slušovice, kde působil jako předseda v letech 1963 až 1990.

Slušovický zázrak 

Od roku 1963 byl předsedou JZD Slušovice, kde se mu podařilo zavést inovativní systém řízení, který z družstva udělal na tehdejší dobu ekonomického obra s obratem v řádu miliard korun a stamilionovými zisky. Slušovický „socialistický zázrak” se věnoval nejen zemědělské produkci, a to za pomoci moderních postupů a technologií, ale v rámci přidruženého výrobního programu dodával na trh i širokou škálu dalších výrobků, například biochemické přípravky, úspěšně prováděl transplantaci embryí. Vyráběl také počítače TNS a jsem přesvědčen, že v této oblasti byl 1 rok za světovou špičkou při aplikacích ve výrobních procesech.

Úspěch Slušovic, který neměl v socialistickém hospodářském systému ČSSR obdoby, spočíval v Čubově schopnosti motivovat zaměstnance, kteří jej popisovali jako geniálního podnikatele a vizionáře se sociálním cítěním. Nemalý přínos v ekonomické oblasti byl, že nejmenší výrobní jednotka v rámci družstva, a to středisko, mělo jasné a srozumitelné ekonomické výsledky, když výsledky byly pozitivní, rychle se rozvíjelo a přerostlo v provoz, případně závod. Pro jasný systémem řízení vytvořil vnitropodnikovou banku a střediska online napojil přes couplery (přenos dat po telefonu) na tuto banku. Dnes je to běžný standard u firem, které mají snahu rozvíjet, ale podotýkám, že tento systém doc. Čuba zavedl před 30 lety.

Po roce 1989 se družstvo rozdělilo v souladu se zákonem o transformaci družstev (zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech). Napřed došlo k rozdělení na šest družstev delimitací dle počtu přihlášených družstevníku a poté na více než 200 společností a družstev. Některé dosahují již větší obrat než bývalé JZD AK Slušovice, dodnes do Slušovic za prací chodí stovky lidí. Některé firmy vznikly i mimo Slušovice a byly založeny dle prvotního impulzu managery a bývalými zaměstnanci.

Přechod ze socialismu do kapitalismu byl pro většinu družstevníků  snazší. Osvojili si tržní myšlení, a sami dokázali hlídat své hospodaření a ekonomiku, což jim bylo roky vštěpováno. Proto pak lidé neměli problém podnikat, a tak vzniklo na Zlínsku tisíce podnikatelů živnostníků, a v to daleko větší míře něž ve zbytku republiky v poměru s populací, toto vidím ohromnou zásluhu předsedy družstva.

Za své novátorské přístupy a pro nepochopení byl po roce 1989 perzekuován a neustále vyslýchán policií. Bylo to bezmála 60 výslechů. Toto doc. Čubu stálo mnoho sil a zejména peněz. Odhaduje se, že obhajoba ho stála skoro 1. mil. Kč. Nakonec i trestní příkaz a zaplacení pokuty 50.000,- Kč za nedovolené podnikání byl soudem zrušen a doc. Čuba byl zproštěn všech obvinění. Přesto se toto období negativně projevilo na jeho zdraví.

Léta v politice

Od roku 2012 působil doc. Ing. František Čuba, CSc.  jako radní Zlínského kraje. V roce 2013 přijal nabídku prezidenta Miloše Zemana, aby mu dělal poradce v oblasti zemědělství a hospodářství. Prezident Miloš Zeman ho téhož roku vyznamenal medailí Za zásluhy.

Zdravotní problémy se u něj projevily v polovině roku 2016, kdy se naposledy objevil v Senátu, kam byl zvolen za SPO. V únoru 2018 se mandátu vzdal.

Čest jeho památce

 

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

Ředitel družstevního podniku SAMBOX Vizovice JZD AK Slušovice s robotizovaným pracovištěm

 

Zprávu o životě a úspěších doc. Ing. Františka Čuby, CSc. jsem podal také na Parlamentních listech.

 

2019-07-01 (4)


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace