Kniha toulky rodem Nedbálkových | Motel Golf Start

Aktuality

Kniha toulky rodem Nedbálkových

Článek publikován 29. 9. 2020

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel. Nedbálek a otec ve spolupráci s ČIBE, a.s., Slušovice, vydává jako svou 1. publikaci knihu TOULKY RODEM NEDBÁLKOVÝCH ze ZLÍNA, BŘEZOVÉ, VESELÉ, KLEČŮVKY a ŽELECHOVIC nad DŘEVNICÍ a SPŘÍZNĚNÝCH RODIN.

Kniha bude asi k dispozici a vytištěna do jednoho měsíce.

119063690_2789293148061454_8820316068787951214_n (1)

Autoři: doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, Mgr. Karel Nedbálek

Grafická úprava, sazba, obálka: Ing. Miroslav Tomšů

Korekce: MUDr. Helena Nedbálková

Ověřovatel faktů a korekce: Ing. Jan Kopecký

Slušovice 2020

Počet stran: 270, AA 8,8

Náklad: 300 ks Tisk: Pětka, s. r. o. 2020

První vydání

ISBN 978-80-270-8458-6

Předpokládaná cena 220 Kč

ABSTRAKT
Předkládaná kniha je doplněnou a rozšířenou publikací navazující na předcházející „Kronika rodu Nedbálkových“. Vedle obce Březová je z důvodů historických souvislostí je zpracována

také historie obcí nejbližšího okolí, a to obce Veselá, Klečůvka a Želechovice nad Dřevnicí a Zlín. Byly také zařazeny tradiční kuchařské recepty rodiny.

Pro odlišení od první knihy je změněn název na „Toulky rodokmenem Nedbálkových.“ Kniha je strukturálně rozdělena do tří kapitol. První kapitola obsahuje obecné informace, historické události a význačná místa pro všechny dotčené obce,

které mají nějaký vztah k rodu Nedbálkových. Ve druhé kapitole je popsáno 11 generací rodu.

Třetí kapitola se zabývá spřátelenými rodinami a přihlíží také k ženské linii rodu. Některá vyprávění o rodinných tradicích byla natolik zajímavá, že jsou také uvedena.

Jako zkazky o šlechtickém předkovi rodu, zázračnému uzdravení jednoho z předků, o selské rebelii. Kniha popisuje JZD Slušovice jako dílo doc. Ing. Františka Čuby, CSc., příbuzného rodu přes ženskou linii. Jsou popsány také rodné mince, vydané v době, kdy se narodil přímý předek rodiny Nedbálkových.

Autoři se snažili u každého předka, vykreslit patřičnou dobu vládnoucího panovníka, kdy předek žil a stručně popsat nepřehledný měnový systém za posledních 300 let. Mužská linie sahá až do roku 1695.

Autor se zabývá odhady nemovitostí a je zde nástin výpočtu, kolik by stal nyní kostel ve Slušovicích.

Klíčová slova: Nedbálek, Pojar, měnový systém, Březová, Klečůvka, Lukov, Slušovice, Veselá, Želechovicích nad Dřevnicí, Zlín

 

Případné objednávky u p. Malinové Naděždy a email. nadamalinova@email.cz

mob: 775 337 003

Adresa : Motel Golf Start

Slušovice 520,  76315 Slušovice

 

 

 

 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace