2. dotisk knihy Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice, doplněné vydání s novým ISBN | Motel Golf Start

Aktuality

2. dotisk knihy Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice, doplněné vydání s novým ISBN

Článek publikován 2. 10. 2020

Kniha Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice (2), pojednává o životě doc. Ing. Františka Čuby, CSc., jeho úspěchu a vlivu této osobnosti na region Slušovice, Zlínský kraj a podnikání, řízení obecně. Jedná se o druhé doplněné a rozšířené vydání s novým ISBN. Kniha, de facto vydaná k ročnímu výročí úmrtí hlavního protagonistu. V předmluvě je naznačena absurdita, jak stát se choval vůči úspěšným podnikům. Úvodní kapitoly popisují obec Březovou, ze které František Čuba pocházel, a zachycují tak širší souvislosti a situaci v regionu před jeho narozením a působením.

Kniha popisující činnost doc. Ing. Františka Čuby, CSc. v JZD Slušovice a nebývalý rozvoj původně zaostalého zemědělského podniku pod jeho vedením. Jsou popsány některé významné projekty a způsoby řízení, kterými František Čuba motivoval zaměstnance. Kniha se nevyhýbá ani období po revoluci, tedy období pádu Františka Čuby a odchodu do ústraní, zmírněného až morální satisfakcí a rehabilitací v podobě volby senátorem na samotném sklonku jeho života. Závěr knihy se zabývá zhodnocením regionu v současné době a úvahou nad hypotetickým ušlým ziskem, jenž byl způsoben likvidací podniku vytvořeného doc. Ing. Františkem Čubou, CSc., stejně jako popisem dodnes fungujících společností, které v regionu působí a byly založeny nebo vedeny bývalými zaměstnanci JZD Slušovice.

Dovětek k čtvrtému dotisku

Z Usnesení j. č: 26 K 6/92-807 o schválení konečné zprávy. KS v Brně rozhodl samosoudkyní ve věci konkursního řízení na majetek úpadce: Zemědělské obchodní družstvo FORUM-v likvidaci, se sídlem Zádveřice, IČ: 001 35 348, dle IČ dříve JZD Slušovice. Z přihlášených 176 věřitelů požadovali věřitelé pohledávky celkem za ohromných

5 767 536 203,28 Kč.[1]

č. pohledávky Pohledávka velikost
51 ČR, Krajský soud v Brně, 2 616 205,89 Kč
116 ČR Celní úřad Zlín, 794 204,37 Kč
63 ČR-Finanční úřad Zlín 5 636 172 005,90 Kč
celkem 5 639 582 416,16 Kč

Tabulka č. 1: Výpis z konečné zprávy o konkurzu 26 K 6/92-80, ze dne 14.3. 2011.

Bez mála skoro 98 % z věřitelů přihlášených pohledávek do konkurzu co do objemu, byl jenom stát? Na zbývajících 173 věřitelů, připadalo z hodnoty věřiteli přihlášených pohledávek asi za 128 mil. Kčs. Jinak to byla asi při denních výkonech roku 1989, kdy bylo asi 32 mil. Kčs, byla záležitost výkonů čtyř dní, a to nepočítám že závazky jiných subjektů k DAKu Slušovice byly minimálně 448 mil. Kčs, takže družstvo nebylo předluženo. Od vynuceného politického rozpadu DAK Slušovice dne 21. 8. 1990, až do zahájení insolvenčního řízení v roce 1992, družstvo v bezvládí se řítilo ještě min. rok, a za tu dobu je také většina dalších pohledávek. A to přitom tehdejší pochlebovači v managementu, aby se vládcům zavděčili, zvolili takový název podniku poplatný té době, který by vůbec ani náznakem nepřipomínala JZD AK Slušovice. Bylo nutné zadupat do země i slova, co by připomínaly úspěšný podnik, který se začal prosazovat i v globálním měřítku. Pohledávky státu byly vyšší než možné výkony a tržby za rok. Nikdo se nad tím nezamyslel a bral to jako fakt. Daňové nedoplatky a kontroly se prováděly v nové době po roce 1989, bylo prověřováno podle socialistických zákonů, nebo nedokonalých nově vznikajících zákonů. Jestli pohledávky státu byly opodstatněné, to nikdo ani už nenamítal, buď ze strachu, nebo chtěl škodit a měl jasné zadání od řídicího důstojníka. A úspěšní manažeři, kteří pracovali v bývalém podniku JZD AK Slušovice, začali budovat a rozvíjet své podniky na principech, které se naučili. Jinak konečná zpráva byla zpracována až 2011, to je 19 let, kdy hledaly miliardy korun různé vyšetřovací týmy.

Ještě štěstí, že z popela jako v řecké báji o Fénixovi pokračují nástupnické podniky, které kapitálově nejsou s bývalým JZD AK Slušovice nijak spojeny, a mají roční obrat kolem 30  mld. Kč.

Tento dovětek píšu v den prvního výročí úmrtí Františka Čuby.

V Slušovicích 28. 6. 2020                                                         doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

 

Případné objednávky u p. Malinové Naděždy a email. nadamalinova@email.cz

mob: 775 337 003

Adresa : Motel Golf Start

Slušovice 520

76315

Kniha má více stran a to 164

ISBN má 978-80-88143-29-1

Cena je 200,- Kč za 1 ks při objednání vice 150,- Kč za 2 ks

 

[1] Původně koruna československá Kč, po rozpadu federace, měnovou odlukou se stala koruna česká Kč.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace