kniha REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL | Motel Golf Start

Aktuality

kniha REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL

Článek publikován 11. 2. 2021

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec ve spolupráci se společností ČIBE, a.s., Slušovice, vydává svou 2. publikaci pod názvem REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL.

Kniha bude ke koupi od května 2021.

Autoři: doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, Naděžda Malinová

Grafická úprava, sazba, obálka: Ing. Miroslav Tomšů

Korekce: MUDr. Helena Nedbálková

Ověřovatel faktů a korekce: Ing. Jan Kopecký

Slušovice 2021

Počet stran: 160

Náklad: 200ks

Tisk: Pětka, s.r.o.

Vydání první

ISBN: 978-80-270-9202-4

Předpokládaná cena: 200,-Kč

 

Objednávky již přijímá Naděžda Malinová 775 337 003

Email:  nadamalinova@email.cz

Anotace

Rej Masek, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL

Kniha navazuje na poslední myšlenky Františka Čuby, strůjce slušovického zázraku a jeho spolupracovníků v „Úvahách“. V Úvahách jsou zpracovány oblasti zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, justice, měnové politiky, České národní banky, základního nepodmíněného příjmu, státního rozpočtu, energetické koncepce, průmyslu, obchodu, energetiky, dopravy, dopravní infrastruktury, školství, armády a samosprávy. V knize autoři budu ukazovat názory a argumenty posledních prezidentů, nebo jejich blízkých spolupracovníků, poradců, ale ne jenom jejich, řízenou diskusí, jako fiktivní distanční dialog vůči Úvahám.

V dnešní pandemické krizi se ukazuje v největší nahotě odvěké sny lidstva o blahobytu a spravedlivé společnosti, o ovládnutí přírody s cílem dosáhnout lidského štěstí za uskutečnitelné pomocí technických prostředků. Věda lidstvo obdarovává dosud nikdy nepoznanou silou a dodává stále podněty hospodářství, volá po etice, která dobrovolným omezením zastaví její moc, aby se nestala pro člověka zkázou. Přemrštěnost jejích vytyčených cílů, které selhávají jak z ekologického, tak z antropologického hlediska, staví princip odpovědnosti proti skromnější úloze, kterou přikazují strach a úcta, totiž zachovat člověka v trvalé mnohoznačnosti jeho svobody, kterou nikdy nemůže zrušit žádná změna okolností, zachovat neporušenost světa proti přehmatům a nekontrolovatelné moci. Dnes již nepostačuje, aby jednotlivci ctili zákony, ukazuje se, že nová dimenze odpovědnosti nemůže mít jenom etickou podstatu v přítomnosti jako spravedlnost, milosrdenství, poctivost, ale musí být slučitelná s trváním lidského života na Zemi v budoucnosti a jejich vize naznačenou v Úvahách.

Celkovou zmatečnou náladu ve společnosti navozuje obraz Rej masek, který je přebalem knihy.

Klíčová slova: Úvahy F. Čuba, Zemědělství, ekonomika, školství, justice

více info:

 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/doc-JUDr-Ing-Karel-Nedbalek-PhD-MBA-47562/clanek/REJ-MASEK-Kolokvium-rozmluva-ABOUT-ALL-110866

 

 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace