kniha Baťové versus Československo aspekt KN 2021 | Motel Golf Start

Aktuality

kniha Baťové versus Československo aspekt KN 2021

Článek publikován 30. 5. 2021

 

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec ve spolupráci se společností ČIBE, a.s., Slušovice, vydává svou 3. publikaci pod názvem

Baťové versus Československo aspekt KN 2021

Kniha bude ke koupi od srpna 2021 v brožované  verzi a od července 2021 v e-verzi

Autor: doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA,

Grafická úprava obálky: Ing. Jana Sicobo,

Korekce: MUDr. Helena Nedbálková

Ověřovatel faktů a korekce: Ing. Jan Kopecký

Slušovice 2021, Počet stran: 162, AA 4,3

 

První vydání, Náklad: 200 ks

 

ISBN 978-80-908245-0-8          brožované

ISBN 978-80-908245-1-5          online; pdf

Obsah

Měnově a ekonomické srovnání v historii,        str. 13

Tomáš Baťa st. (1876),                                          str. 34

Tomáš Baťa st. (1876) a Československo,         str. 40

Dědictví,                                                                   str. 56

Jan Antonín Baťa,                                                  str. 60

Protektorát Čechy a Morava,                               str. 66

Soudy s Janem Antonínem Baťou,                     str. 70

Retribuční Dekret,                                                 str. 78

Vypořádání majetku firmy Baťa v ČSSR,         str.  83

Spory mezi rodinou Baťovou,                             str. 88

Tomáš Baťa ml.  (1914),                                     str. 100

Jednání 1987 s firmou Baťa,                             str. 103

Univerzita Tomáše Bati,                                     str. 116

Právní posouzení resumé,                                  str. 119

Srovnání báťova systému s F. Čubou,               str.  141

 

Objednávky již přijímá Naděžda Malinová 775 337 003

Email:  nadamalinova@email.cz

cena:     200,-Kč brožovaná + poštovné 80,-Kč přes účet, nebo 140,-Kč dobírka

140,- Kč on line verze (elektronická)

Číslo účtu 2101317946 / 2010

Majitel ČIBE, a.s.

IBAN CZ3420100000002101317946

BIC FIOBCZPPXXX

U elektronické knihy: v poznámce E kniha a jméno/ firma kupujícího

Po připsání hotovosti Vám budou  zaslány na Váš email příslušné data, nebo poštou kniha.

 

Anotace

Autor knihu rozdělil mezi hlavní tři protagonisty Tomáše Baťu st. (1876), J. A. Baťu a Tomáše Baťu ml. (1914). Snaží se provést ekonomickou a právní analýzu z pohledu znalostí roku 2021. Celou knihou prostupují stokorunové bankovky různých vzorů, které mají symbolizovat cenu bot ve dvacátých letech dvacátého století. Tomáš Baťa st. (1876), jako by ve své závěti zanechal takový rébus, předpokládal, že ten, kdo jej vyřeší, má nárok na pokračování v jeho díle. Majetek světového koncernu který zanechal, byl jistě mnohonásobně větší, než který uvedl v „ústní“ kupní smlouvě, mluví se dokonce o minimálně pětinásobku až desetinásobku hodnoty majetku firmy. Kdyby tato částka podléhala našim československým zákonům v té době, tak by byla daň kolem 20 % a částka mezi 50 až 100 milióny korun československých. Další problém byl v nástupnictví, kdy velmi lpěl na potomku, jak ukazuje jeho osobní trauma, před světovou válkou, kdy jeho nastávající nemohla mít děti a Tomáš Baťa ml. (1914), jeho jediný syn byl zatím nezkušený. U Tomáše Bati st. (1876) vznikla geniální myšlenka ve formě správcovství, a také přesně nedefinoval jméno firmy v zahraničí, a to švýcarské společnosti Leader A.G. Úhrada se prováděla z firemních zdrojů, kdy jenom roční zisk byl větší než 50 mil. Ten, kdo proces nástupnictví právně obhájí, tak ten má právo na pokračování v Baťových ideách a Baťovým duchem. Tomáši Baťovi ml. (1914) se to nakonec v roce 1973 podařilo a byly ukončeny všechny soudní spory a byla rozdělena sféra vlivu ve světě. V neposlední řadě jsou zveřejněny některé úvahy vládních a stranických orgánů, jak věc vyřešit, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá.“ Je zde také zveřejněna fotokopie poslední vůle Tomáše Bati st. (1876), která zatím nebyla často publikována.

 

další info:

 

Baťové versus Československo aspekt KN 2021 | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

 

 

 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace