Úspěch advokátní kanceláře, dokončení jednoho z nejdéle probíhajících sporů | Motel Golf Start

Aktuality

Úspěch advokátní kanceláře, dokončení jednoho z nejdéle probíhajících sporů

Článek publikován 16. 6. 2021

Tento týden v naší advokátní kanceláři slavíme.

Podařilo se nám ukončit jeden z nejdéle trvajících sporů, na kterém naše kancelář pracovala. Kauza začala v roce 1994, naše kancelář případ převzala v roce 2009. Původně na kauze pracoval doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, následně případ převzal současný vedoucí naší kanceláře, Mgr. Karel Nedbálek ještě jako advokátní koncipient a dále pokračoval jako samostatný advokát. Celý spor spočíval v úvěru pro společnost a osobním ručením zástavou rodinného domu. Přebírali jsme to v době kdy exekutor vydal příkaz k prodeji rodinného domu. Celkem jsme provedli kolem 20 právních úkonů i za počáteční nepříznivé situace pro klienta. V kanceláři na případu spolupracoval také přední expert advokátní kanceláře na výpočet nemajetkové újmy, doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA. K naší velké radosti se zprávy, které jsme klientům v jejich právní věci přinášeli, postupně zlepšovaly. Původní spor se nám podařilo smírem uzavřít. Následně jsme i u státu uplatnili satisfakci za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v řízení. Uvedený právní případ jsme ukončili nejlepší zprávou za 10 let. Na kompenzaci průtahů byla klientům přiznána i náhrada v penězích.

Trvají i Vaše právní případy déle než 6 let?

Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, třeba i právě Vám pomůžeme domoci se nemajetkové újmy za průtahy řízení.

 

Dopis od klienta:

Dobrý den pane Magister, nejprve Vám moc děkuji za nejkrásnější zprávu posledního desetiletí a zároveň Vám gratuluji. Ani nelze jednoduše vyjádřit vděk, který k Vám pociťujeme za Vaši práci a nekonečnou podporu v průběhu celého dlouhého procesu. Už jsem ani nedoufala, že by to mohlo mít šťastný konec a jsem ráda, že se toho mamka, sice už s nalomeným zdravím, ale dožila. Plně souhlasím, s tím, že dovolání již nemá smysl podávat. Částku jsem okamžitě použila k umořeni snad již posledního záznamu na katastru. Nyní očekávám zpracování a uvolnění nemovitosti k přepisu. Jak jsme se v minulosti domlouvali, chtěla bych Vás ještě požádat o vypracování darovací smlouvy k nemovitosti a pozemkům na mě se zřízením služebnosti na dožití pro mamku.

Prosím, dejte mi vědět, jaké podklady budete potřebovat. Ještě jedno Vám moc děkuji a přeji hodně úspěchů a příjemný den

Podpis klienta


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace