Další úspěch advokátní praxe | Motel Golf Start

Aktuality

Další úspěch advokátní praxe

Článek publikován 30. 7. 2021

Postavení podnikatelů není vždy lehké a jsou na ně obvykle kladeny nemalé administrativní a organizační nároky. I když by se na první pohled mohlo zdát, že se stát bude snažit podnikatele všemi způsoby podporovat, v mnoha případech realita právního prostředí v České republice nezasvěcené nemile překvapí. Nelze vyloučit ani situaci, kdy obžaloba nekriticky přijme závěry vyšetřovatelů. Soud pak nekriticky převezme tyto stejné závěry a formulace a zopakuje v rozsudku stanovisko obžaloby, aniž se zabývá reálnými skutkovými okolnostmi případu. Není ani neobvyklé, že existuje určitý obecně přijímaný závěr vyšších soudů, který soud následně mechanicky aplikuje, aniž se zabývá reálnou skutkovou podstatou věci a odlišnostmi případu, které mohou vést i k naprosto opačnému posouzení.

Řešili jsme případ klienta, kterému hrozilo za trestní čin,  vyšetřovaný policii a předložený státním zástupcem soudu až pět let odnětí svobody. Prvoinstační soud ho odsoudil pro takto nedefinovaný trestní čin.

I za této nepříznivé situace se nám obhajobou Klienta a (mimo jiné) kvalitně připraveným odvoláním podařilo přesvědčit odvolací soud o chybách dosavadního řízení. Klient si tak mohl vyslechnout rozsudek, kterým byl zproštěn obžaloby.

Neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, třeba i Vám budeme schopni pomoci s Vaší právní záležitostí.

Nyní nás čeká závěrečná a příjemná etapa. Stanovit újmu a získat tyto prostředky od Ministerstva spravedlnosti České republiky. Na to jsme experti a vydali jsme i monografii

NEDBÁLEK, Karel: Újma a škoda v ČR a SR, Praktický nástin výpočtu

ISBN 978-80-88143-02-6. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky, 2017 a ISBN 978-80-7454-02-6. dotisk 2021.

Kniha se zabývá problematikou újmy, škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického ušlého zisku pro Českou i Slovenskou republiku.

Jsme zde proto, abychom vám v týmu zkušených praktiků a teoretiků pomohli proti kriminalizaci Vašeho podnikání, tak  se s důvěrou obracejte na naši advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec. Nikdy není pozdě.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace