Další vzdělání advokátů | Motel Golf Start

Aktuality

Další vzdělání advokátů

Článek publikován 16. 3. 2022

Nejen doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA v naší kanceláři věří v celoživotní vzdělávání.

Mgr. Karel Nedbálek, advokát, v březnu 2022 mezi prvními advokáty po několikaletém úsilí dokončil nový projekt České advokátní komory – program další vzdělání advokátů.

 

 

Účast v dalším vzdělávání advokátů (dále jen DVA) vyžaduje, aby advokát v průběhu tří po sobě následujících let získal minimálně 36 kreditů v oboru práva, právních či souvisejících oborech, advokátních dovednostech nebo oblastech.

 

Tyto podmínky Mgr. Karel Nedbálek splnil, dle evidence ČAK získal v předcházejícím období 71 kreditů. 

 

Odměnou byly znalosti získané při studiu. Mezi výhodami programu je ale také uvedení ve jmenném seznamu advokátů, kteří projekt úspěšně absolvovali: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25389

Kredity uděluje Komora dle těchto pravidel:

a) 1 kredit – 1 hodina účasti na semináři, přednášce, workshopu, konferenci, sympoziu a podobné akci zaměřené na odborné vzdělávání v advokátních, právních či souvisejících oborech, dovednostech nebo oblastech (platí i pro e-learning či vzdělávání elektronickou formou, pro účast na vzdělávacích akcích v České republice i v zahraničí);

b) 2 kredity – 1 hodina vedení semináře či jiné výuky v oboru práva či advokacie;

c) 1 kredit – vystoupení na odborné konferenci či jiné podobné akci zaměřené na advokátní či právní problematiku;

d) 1 kredit – odborný článek pojednávající o právní, advokátní či související problematice;

e) 5 kreditů – vlastní monografie, odborná publikace nebo komentář právního předpisu

f) v neuvedených, či sporných případech rozhoduje o přidělení a počtu kreditů Komora.

 

 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace