Příprava nové knihy | Motel Golf Start

Aktuality

Příprava nové knihy

Článek publikován 7. 10. 2022

Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu

Fenomén JZD AK Slušovice[1] rezonuje  dnes i po 30 letech, kdy byl za celou dobu existence družstva nejúspěšnějším rok 1989. V družstvu bylo evidováno 7560 zaměstnanců, hospodařilo se na 6711 hektarech půdy. Výkon družstva byl 6 331 749 000 Kčs a zisk činil 835 251 000 Kčs. Produktivita práce v průmyslu ČSSR dosahovala 322 000 Kč na pracovníka, v JZD AK Slušovice představovala 838 000 Kčs.

Rozhodl jsem se podělit o zkušenosti v tomto družstvu a napsat o tom v knize svědectví, jak to bylo. Mimo jiné z důvodů, že o knihy s touto tématikou je zájem a v knihkupectví jsou žádané. 

Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu

Uvedená kniha navazuje, nebo doplňuje předcházející autorovy knihy o JZD Slušovicích, nebo Františku Čubovi. První kniha byla Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice, druhá Revoluce v 1989 začala ve Slušovicích, a s dovětkem názvu aspekt inkluze NEW AGE anebo vše bylo jinak. Některé informace v knize jsem použil i v předcházejících knihách ale řadu informací jsem aktualizoval s novými poznatky.

Kniha je rozdělena mezi pět částečně vymezených období. Začíná rokem 1986, kdy se JZD Slušovice přejmenovalo na JZD Agrokombinát Slušovice. V tomto roce začal neuvěřitelný růst podniku, se zaměřením na kvalitativní ukazatele výroby.

Rok 1986 se nesl v duchu nastartování ekonomického růstu v několika výrobních oblastech JZD AK Slušovice. Družstvo začalo být středem světových medií a celebrit v mezinárodním měřítku.

V prvně polovině roku 1986 na XXVII. sjezdu KSSS, zazněl příspěvek prvního tajemníka charkovského oblastního výboru Komunistické strany Ukrajiny Vladislava Mysničenka, který hovořil o spolupráci sovchozů gotvaldského okresu s JZD Agrokombinát Slušovice, která již přinesla konkrétní výsledky ve vzájemné spolupráci v oblasti pěstování kukuřice, přenosu embryí skotu a pěstování zeleniny.[2] M. Gorbačov se začal o výsledky družstva zajímat a do Slušovic poslal několik expertů na zjištění bližších poznatků. Když si položíme kacířskou otázku Ukrajina v 1986 se potýkala s nedostatkem krmných komponentů a 2022 je světovou velmocí ve vývozu těchto komodit, byly JZD AK Slušovice na počátku nových metod v pěstování kukuřice? Odpověď si musí čtenář, ale udělat sám.

V druhé polovině roku 1986 navštívil JZD Slušovice americký velvyslanec William H. Luers.[3] Při vzájemném porovnávání zemědělství USA a JZD Slušovice konstatoval: „hodnotíme-li úroveň zemědělství USA rovnu 100, pak úroveň JZD Slušovice je rovna 120. To proto, že úroveň produktivity práce JZD Slušovice je srovnatelná s úrovní produktivity práce v zemědělství USA, intenzita JZD Slušovice je podstatně vyšší, a společenské postavení členů a estetická úroveň farem JZD Slušovice JZD Slušovice výrazně převyšuje současnou úroveň farem a farmářů USA.“

JZD AK Slušovice se ve větším měřítku zabývalo kvalitativními otázkami výroby, aby družstvo bylo více konkurenceschopné i v evropské úrovni.

V této souvislosti F. Čuba na začátku tohoto období prohlásil:

„Zemědělskou výrobu mohou povznést nikoliv náhodná rozhodnutí, byť rozhodnutí i génia, zemědělskou výrobu může dnes povznést jen tvrdá, nekompromisní a systematická vědecká práce. Chceme-li zvýšit zemědělskou výrobu, pak bez systematických rozborů se neobejdeme. Vedení JZD proto bude vytvářet podmínky, aby tvůrčí práci byla věnována zejména v závodech zemědělské výroby velká pozornost.“[4]

Další sekvence pokračuje lednem 1989, byl to start nejúspěšnějšího roku, ale zároveň bod obratu, který vedl k postupnému rozkladu a konci tohoto podniku. Pracoviště se předávala do osobní péče s ekonomickou a výrobní zodpovědností, rozvinuly se motivační faktory s pravidelným čtvrtletním hodnocením řídících pracovníků, a nejlepší šampioni byli pověřováni, aby realizovali poslední poznatky vědecko-technických poznatků v praxi.

Ukazuji vize předsedy družstva F. Čuby dva měsíce před listopadem 1989. Rozšířil množství malých rodinných podniků a snažil se družstvo převést na podíly na zisku, a nakonec akcie, zatím družstevní. V lednu 1990 prohlásil, že došlo ke společenské změně systému a začal rychle privatizovat. Kniha ukazuje JZD AK Slušovice a jeho výrobní výsledky, cesty rozvoje, podnikatelský systém, který tento rozvoj umožnil, a hlavně jaký to mělo a má na podnikatelskou aktivitu regionu Slušovic a okolí vliv dnes.

Autor knihy poukazuje na způsoby řízení družstevního podniku ve Slušovicích, kdy principy ostatních družstev, byly silně deformovány socialistickým nazíráním, které s myšlenkou družstevnictví, která vznikla v Rakousku-Uhersku v devatenáctém století neměly nic společného. Kniha ukazuje, že i v centrálně zkostnatělém, nepružném řízení, mohla existovat konkurence a zdravé podnikání a tržní mechanismy za účelem zisku. Agrokombinát ve Slušovicích naučil mnoho družstevníků dobře a rychle podnikat. To dokládá i množství úspěšných firem a živnostníků ve Slušovicích, které mají 3000 obyvatel.

 Úryvek z knihy současnost ve Slušovicích

Jméno slušovických koní bylo opět slyšet, a to hlavně zásluhou Gaspariniho, hnědáka, narozeného 10. 2. 2019. Podařilo se mu v 2022 vyhrát tři velké dostihy, Slovenské derby[5] v Bratislavě, dvakrát dostihy St. Legeru[6] v Cuchli  a Bratislavě. Tento rok byl vůbec nejúspěšnější pro slušovické koně.

Obrázek č. 1 Gasparini po vítězství na St. Legeru v Bratislavě

Jeho trenér Jan Demele, který má stáje na Březové využívá v přípravě šampiona Gaspariniho slušovický dostihový ovál, který je kousek pod kopcem.  Český odchovanec Gasparini (otec Eagle Top, matka Galantery) je narozený a odchovaný v Hřebčíně Napajedla. Zatímní kariera Gaspariniho  v roce 2021    vítězstvím ve dvou klasických dostizích. Triumfoval v jednom ze závodů Fitmin cupu,[7] tradičního seriálu dostihů pro dvouleté koně českého chovu. V Memoriálu Dr. Frankenberga a vyhrál 2400 m s hendicapem proti starším soupeřům.

Klasické dostihy[8] jsou určeny  jen pro tříleté koně, trojkorunu tu získá kůň, kterému se podaří zvítězit ve všech třech klasických dostizích sezóny, a to se Gasparinimu skvěle podařilo, i když v československém aranžmá.

Gasparini 17. 7. 2022, zvítězil ve Slovenském derby v Bratislavě na 2400 m, s dotací dostihu 40 000 €. Vítěz Modré stuhy, jak bývá derby označováno, doma na Březové za odměnu dostal mrkev a jablka a už stačil sežrat i vítězný věnec. Posledním koněm ze Slušovic, který vyhrál derby, byl legendární Dox. Uspěl v roce 1987 s Josefem Dolejším a trénoval ho legendární Václav Chaloupka, který v roce 1986 v Liverpoolu na Velké národní steeplechase,[9] jako čtyřnásobný vítěz Velké pardubické, s koněm Essexem ze stáje JZD Slušovice se sice do cíle nedostal, protože mu praskla přezka u třmenu. Samotná účast i slušný výkon přinesly československému koni na ostrovech značnou publicitu.

Gasparini 4. 9. 2022 zvítězil v českém St. Legeru na 2800 m, s dotací 600 000 Kč., měl velmi těsný doběh a výrokem tuhý boj kr. hlava – kr. hlava. Do třetice Gasparini uspěl dne 25. 9. 2022 na 29. Slovenském St. Leger Drag Consulting s.r.o., s dotací 20 000 €  na 2800 m, pro 3roční anglické plnokrevníky.

Vážení přátele, kdo má nějaké zajímavé informace o tomto družstvu, rád se s Vámi o ně podělím,  případně nové údaje zahrnu do knihy.

Dále prosím firmy, které se hlásí k nějakém dědictví a odkazu JZD AK Slušovice, tento odkaz může být personální, teritoriální, výrobním či systémem řízení, také se ozvěte. Firmám nabízím jednostránkovou barevnou reklamu a případně úryvky informací o Vaší firmě. Náklad knihy předpokládám kolem 1000 ks.

Nabídka kosmas: https://www.kosmas.cz/autor/73978/karel-nedbalek/

 

Předpoklad vydání knihy je únor 2023.

V Slušovicích říjen 2022

                                                  doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

[1] JZD AK Slušovice se nejprve jmenovaly JZD Slušovice, potom v silném rozvoji od 1986 JZD AK Slušovice a od 1990 DAK Slušovice, od 1991 delimitací rozdělení na sedm nástupnických družstev, s největším DAK MOVA Bratislava a transformací dle zákona na MOVA Bratislava NIVA Trenčín.

[2] Naše cesta, ročník VIII, číslo 19, z 7. 3. 1986, vydavatel JZD AGROKOMBINÁT Slušovice.

[3] William H. Luers Americký velvyslanec v Československu (1983–1986).

[4] Doc. Ing. František Čuba, CSc., archiv poznámky k poradě leden 1986.

[5] Derby je klasických rovinový dostih určený tříletým koním, je nejprestižnějším rovinovým dostihem. Délka dostihu je cca 2400 m.

[6] St. Leger v Anglii je klasický dostih tříletých anglických plnokrevníků na trati dlouhé 2913 m. Je také posledním ze tří dostihů v Anglii. „Trojkoruny“ (jsou dostihy 2000 Guineas, Derby, St Leger), kterou získává kůň, pokud ve všech třech zvítězil.

[7] Fitmin cupu Seriál dostihů pro dvouleté koně českého chovu.

[8] Pět klasických českých dostihů: Začíná se v Mostě Jarní cenou klisen na 1600 m, která se běhává začátkem května. Krátce poté následuje chuchelská Velká jarní cena, také na 1600 m, tentokrát pro všechny koně. Vrcholem sezóny pak bývá červnové Derby, pořádané na největším českém závodišti Chuchli, pro hřebce i klisny. Mimo Prahu, konkrétně v Karlových Varech, se odehrávají letní Oaks pro klisny na 2400 m. Začátek podzimu přináší završení v podobě St. Legeru na 2800 m, opět v Chuchli.

[9] Grand National Steeplechase (Velká národní steeplechase) je každoročně konaný dostih v Aintree Racecourse v anglickém Liverpoolu. Délky dostihů má 7216,20 m běží se po travnatém povrchu dráhy, na kterém je 16 překážek, s nejlepším časem koně 8:47,8 min.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace