Adventní koncert ve Slušovicích | Motel Golf Start

Aktuality

Adventní koncert ve Slušovicích

Článek publikován 7. 12. 2022

Advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec sponzorovala již několikátý adventní koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích dne 17. 12. 2022.

Po minulém roce, kdy se koncert nekonal, jsme si mohli vyslechnout nádherné podání České mše vánoční, Jakuba Jana Ryby. Předtím ale zaznělo neméně zajímavé podání Zvěstování  Dalibora Štrunce. Na této skladbě posluchači ocenili i krásné nářečí.

Současně vám všem tímto jménem advokátní kanceláře přejeme veselé Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2023.

Jsme rádi, že advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec může být hrdým sponzorem této kulturní akce.

Na programu byly od Dalibora Štrunce Zvěstování a Jan Jakub Ryba Česká mše vánoční. Účinkoval chrámový pěvecký sbor Slušovice, smíšený pěvecký sbor Diviš a orchestr Collegium muzicum, sólisté Lenka Rafajová – soprán, Kateřina Oškerova – alt, Jan Ondrejka – tenor, Martin Šujan – bas. Sbormistři Veronika Hasíková, Jiří Šon a dirigentnt Jiří Šon. Koncert byl skvělý a s vysokou kvalitou uměleckého projevu, je vidět, že se na něm podílí umělecká profesionální tělesa, které doplňují amatérští sboristé. Už nyní se těšíme na adventní koncert v roce 2023.

Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře nebo lidově Rybovka, (lat. Missa solemnis Festis Nativitatis D. J. Ch. acomodata in linguam bohemicam musicam – que redacta per Jac. Joa. Ryba, či zkráceně jako Missa pastoralis bohemica) je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je též autor jejího textu (zdroj: Wikipedia).

Z historie slušovských kostelů

Prvý slušovický kostelík byl založen v r. 868 slovanskými věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem, kteří zde byli na cestě z Velehradu do Vizovic. Osada náčelníka Slucha – odtud sluchovici, slušovice – byla již dost velká, že sv. věrozvěstové uznali za vhodná kostelík zde zřídit. Byl dřevěný a stál na konci Bílé hlíny. zhruba v prostoru dnešního letiště. Pod ním, směrem k dnešní cestě do Trnavy byl hřbitov, ve kterém se ještě v roce 1080. Později, počátkem nového tisíciletí byl při vladyckém dvorci, který stál na nejvyšším místě Bílé Hlíny postaven kostelík nový, zase dřevěný. Kolem se pak rozprostírala osada Staré Slušovice.
Nedaleko od nového nechal vladyka zhotovit masívní kamenný kříž. Byl zhotoven v roce 1062 a jako vzácná historická památka, dnes stará přes 900 let. se nám dochoval. Kříž i s postavou je vytesán z jednoho kusu pískovce s románských pojetím těla bezvousého Krista. Třetí slušovický kostel byl postaven kolem roku 1300 v prostoru dnešního hřbitova. Byl to gotický, kamenný kostel s kupolí, jejíž žebra se nahoře opírala o kamenný svorník, který se nám také podivuhodně zachoval.

Kříž i svorník je možné si dodnes prohlédnout přímo v kostele ve Slušovicích nebo na našich fotografiích z koncertu.

Byl zazděn ve zdi farské zahrady, kde byl v roce 1967 při rozšiřování cesty k Trnavě objeven, jako jediná památka ze stavby tohoto kostela.

V pořadí čtvrtý slušovický kostel pochází z let 1812–15. Řada oprav, naposledy v letech 2008–10. Ve věži zavěšeny čtyři zvony. Zajímavá křížová cesta v interiéru kostela. V kostele umístěn kamenný kříž zachovaný z druhého slušovického kostela.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace