Vydání nové knihy – Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu | Motel Golf Start

Aktuality

Vydání nové knihy – Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu

Článek publikován 19. 1. 2023

V roce 2023 vyšla již 14. publikace autora doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA s názvem Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu. O knihu je mimořádný zájem, stejně jako o dřívější publikace autora s tématikou JZD Agrokombinátu Slušovice.

Autorovi tedy k vydání nové knihy gratulujeme a přejeme mnoho dalších publikací!

Cena publikace je 200 ,-Kč v případě osobního odběru v kanceláři se Slušovicích na Motelu Golf Start, Slušovice č.p. 520.

Objednávky můžete podávat také u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz. 

O čem kniha je se dočtete v anotaci: 

Autor knihy poukazuje na způsoby řízení družstevního podniku, kdy principy byly silně deformovány socialistickým nazíráním, které s myšlenkou družstevnictví, která vznikla v Rakousku-Uhersku neměly nic společného. Kniha ukazuje, že i v centrálně zkostnatělém, nepružném řízení, mohla existovat konkurence a zdravé podnikání a tržní mechanismy za účelem zisku. Agrokombinát ve Slušovicích naučil mnoho družstevníků dobře a rychle podnikat. To dokládá i množství úspěšných firem a živnostníků ve Slušovicích, které mají 3000 obyvatel.

V knize zaznělo slovy respondenta výzkumu:

„Hrozně krásná doba to byla, pro nás tady, takovou dobu vy nezažijete“.

Slušovické družstvo, autor neřeší jako restorativní nostalgii a touhu k návratu k minulým časům z ideologického hlediska. Nesnaží se někomu vnucovat nějaký názor, ale ukázat JZD AK Slušovice z různých aspektů, pod různými úhly pohledu v širším panoramatu.

© doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, 2023

Příklad grafu:

Každý výrobek má svou životnost. Na začátku životnosti výrobku přiznává nebo má přiznávat společnost nejvyšší ceny výrobků. V následném období může cena kolísat, náklady však obvykle klesají. Na začátku životnosti výrobku se proto dosahuje nejvyššího, tedy zvláštního zisku. Zisk postupně s životností výrobku klesá.


Graf č. 1 Ekonomická životnost výrobku
Legenda:
(1)Ztráta v přípravě a náběhu výroby.
(2)Ztráta po náběhu výroby a zapracování pracovníků podílejících se na výrobě, včetně obchodní činnosti.
(3)Ziskový úsek výroby.
(4)Ztráta po morálním zestárnutí výrobků.

vice info taky na :

 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/doc-JUDr-Ing-Karel-Nedbalek-PhD-MBA-47562/clanek/System-rizeni-T-Bati-a-F-Cuby-127472?fbclid=IwAR0sJ7wpXAOUM95EQTc1uFJ8DOvajRfZ7K4qo2sa_f7VkGvnuxQCaKPlPDo

 

 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace