Zahájení semestru na FAI UTB | Motel Golf Start

Aktuality

Zahájení semestru na FAI UTB

Článek publikován 10. 2. 2023

Včerejšího dne jsme na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájili výuku předmětu Občanský zákoník a obchodní korporace.

Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA a od roku 2012 vede na FAU UTB ve Zlíně semináře předmětu původně nazývaného Občanský a obchodní zákoník, nyní Občanský zákoník a obchodní korporace (AP4OZ). Mgr. Karel Nedbálek od roku 2015 přednáší, včetně varianty tohoto předmětu v anglickém jazyce. Oba máme kromě zkušeností s výukou také široké praktické zkušenosti.

Představení vyučujících si můžete stáhnout zde: Představení vyučujících Nedbálkovi

Publikační činnost je uvedena také zde: doc. JUDr.Ing.Karel Nedbálek,PhD.,MBA (orcid.org)

Obsahem předmětu je výuka soukromého i veřejného práva se zaměřením na moderní komunikační technologie a datové schránky.

FAI UTB přistoupila ke administrativní změně rozvrhu a naše předměty jsou vyučovány pouze v letním semestru. Zejména v zimním semestru se nám tím uvolnil prostor k další výuce, v rozsahu 1-2 hodiny přednášek a 1-2 hodiny seminářů týdně. Jsme připraveni přizpůsobit předmět potřebám výuky na konkrétní fakultě a oboru.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace