Úspěch kanceláře při podání kasační stížnosti | Motel Golf Start

Aktuality

Úspěch kanceláře při podání kasační stížnosti

Článek publikován 11. 3. 2023

Rádi bychom se s Vámi podělili o úspěch naší advokátní kanceláře Mgr. Karel Nedbálek a otec. V kauze sp. zn. 7 As 32/2021 jsme dosáhli vynikajícího výsledku před Nejvyšším správním soudem. 

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žalovaný i správní orgán I. stupně ( Česká inspekce životního prostředí) pochybili, pokud stěžovatele považovali za pachatele deliktu, a to pouze na základě toho, že byl v rozhodné době vlastníkem studny a ČOV. Zcela přitom ignorovali fakt, že objekt, se kterým byl nepovolený odběr podzemní vody a vypouštění odpadních a znečištěných vod spojen, byl v rozhodné době předmětem nájmu. Městský soud pak pochybil, když ve vydaném rozhodnutí závěry žalovaného potvrdil. Jako chybné bylo též konstatování výše uvedených orgánů, že rozhodné bylo vlastnictví studny a ČOV. V tomto bodě je tedy kasační stížnost důvodná, Nejvyšší správní soud proto dosavadní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Rozhodnutí 7 As 32/2021 Nejvyššího správního soudu bylo výsledkem pečlivé práce a odborného přístupu obou zástupců naší kanceláře, při které doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA zastupoval klienta v řízení před správním orgánem a Městským soudem v Praze a Mgr. Karel Nedbálek pak sepsal kasační stížnost. Oba prokázali své vynikající právní znalosti a schopnosti. Jsme hrdí na to, že naše kancelář může klientům nabídnout tak kvalitní právní služby a že naše práce, odhodlání, vzdělání a schopnosti v oboru, mohou pomoci našim klientům vyřešit i ty nejnáročnější právní záležitosti, se kterými se na nás obrátí.

Pro plný text citovaného rozhodnutí můžete navštívit přímo stránky Nejvyššího správního soudu.

V případě zájmu a bližší informace ohledně výše uvedeného sporu nebo zájmu o právní služby, nás neváhejte kontaktovat. 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace