Pomoc klientům ve věcech přestupků i vymáhání náhrad za nezákonná řízení | Motel Golf Start

Aktuality

Pomoc klientům ve věcech přestupků i vymáhání náhrad za nezákonná řízení

Článek publikován 21. 4. 2023

S radostí Vám přinášíme novinky z naší advokátní kanceláře. Za poslední období jsme dosáhli několika úspěchů. 

Nedávno jsme například  zastupovali klienta v přestupkovém řízení. Díky našemu přístupu a profesionálnímu zastoupení se podařilo klienta úspěšně obhájit, a klient tak nebyl sankcionován. Řízení bylo zastaveno, neboť správní orgán uznal, že žádný přestupek spáchán nebyl.

Dalším úspěchem, na který jsme hrdí, je úspěšné vymáhání náhrady škody způsobené nepřiměřeně dlouhým soudním řízením. Prokázali jsme, že soudní řízení bylo vedeno neefektivně a nepřiměřeně dlouho, což způsobilo našemu klientovi značnou újmu. Díky našemu úsilí se podařilo vymoci satisfakci nemajetkové újmy a klient tak byl za způsobenou újmu adekvátně kompenzován.

Všechny tyto úspěchy nás motivují a potvrzují, že jsme na správné cestě. Naše advokátní kancelář se bude i nadále snažit poskytovat nejvyšší možnou úroveň právních služeb a ochrany práv a zájmů našich klientů.

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete poradit v právních otázkách, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace