Cardassianské právo aneb justice po česku | Motel Golf Start

Aktuality

Cardassianské právo aneb justice po česku

Článek publikován 1. 6. 2023

V roce 2023 doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA zažívá, co se týče publikační činnosti, mimořádně plodné období. Právě vyšla v letošním roce druhá a celkově 15. publikace tohoto autora. 

Na knihy z oblasti podnikání velikánů Tomáše Bati a doc. Ing. Františka ČubyCSc. na Zlínsku navazuje autor knihou s právní tématikou. Konkrétně se zabývá některými, až děsivými, přešlapy české justice.

Cena publikace je 200,- Kč, v případě osobního odběru v kanceláři se Slušovicích na Motelu Golf Start, Slušovice č.p. 520.

Objednávky můžete podávat také u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz. 

O čem kniha je se dočtete v anotaci: 

Autor si pokládá otázku, zda existuje v naší společnosti fiktivní právo a snaží se na tuto otázku najít odpověď. První část knihy budou teoretické sondy do moderních právních principů, právní zásady, co je to objektivní a subjektivní myšlení. Co je to důkaz a jak němu přistupovat? Popisuje, jak by nemělo moderní právo vypadat a jaké aspekty by mělo mít. Autor ukazuje na problémy justice a soudního systému. Zabývá se mentální podjatostí soudců a navrhuje zrušit institut přísedících u soudů. V knize jsou v anonymizované podobě popsány konkrétní případy porušení práva v České republice. Je zde částečně popsán historický proces s Janem Antonínem Baťou, starý bezmála 70 let. Dalším příběhem je slušovická kauza, která se dostala až k Ústavnímu soudu. Poslední kauza je mediálně známý případ Kramného.

Každý má právo na spravedlivý soudní proces a na to, aby byl odsouzen pouze na základě důkazů a v souladu s právem. Obecně největším pochybením v justici jsou většinou při vedení soudu, porušení obžalovací zásady, řešení námitky podjatosti soudce jenom formálně, soudní manipulace s důkazy, nepřipuštění důkazů obžalovaného, které vyvrací jeho vinu.

Řada indicií nasvědčuje, že největší hrozbou demokracie je pilíř soudnictví, který je definovaný z Ústavy České republiky. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Soudce je jmenován do funkce bez časového omezení, to je největší problém pro spravedlivý a efektivní právní systém. Je smutné, že s prvky „Cardassianského práva“ se setkáváme i u nás. A kniha jenom naznačila, že porušování práva v řadě případů existuje. Proto můžeme někdy mluvit o Cardassiaském právu, které nás provází i když nechceme, nebo si to nepřipouštíme.

© doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, 2023

Příklad grafu:


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace