Výpočet nemajetkové újmy | Motel Golf Start

Aktuality

Výpočet nemajetkové újmy

Článek publikován 24. 11. 2015

11221891_982072808498673_6240807408316244591_n

 

Dnes vyšel sedmistránkový článek v recenzovaném časopise Bulletin advokacie ve více jak
16 000 výtiscích. Název článku „Výpočet nemajetkové újmy“. Autorem článku je JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA. Celý článek je k dispozici na závěr příspěvku.

 

 

Závěr vyhodnocení škody a nemajetkové újmy

Shrnutím můžeme konstatovat, že nemajetková újma se u každého subjektu a každým případem musí posuzovat individuálně z několika aspektů:

  1. Brát v úvahu celkovou výši škody, a to zmenšení majetku,
  2. dále jak se majetek nezvětšil, i když mohl, kdyby pokračoval normální přirozený běh událostí, nebýt zásahů škůdce,
  3. doba působení škůdce, než došlo k saturaci restitučního nároku.

Po zodpovězení těchto aspektů, můžeme stanovit spravedlivě velikost nemajetkové újmy, a taky i celkovou nemajetkovou škodu vyjádřenou penězi.

Když porovnáme celkovou výši nemajetkové újmy ve veřejném právu a soukromém právu dojdeme k zajímavým závěrům. U veřejného práva 24.000,- Kč jako základní roční sazba odpovídá celkové škodě, zmenšení a zvětšení majetku v soukromém právu přibližně asi 200.000,-Kč. To ukazuje na 1 % měsíční úrokové sazby z celkové škody, jak jsem se snažil modelově a pomocí grafů odvodit.

Použití nemajetkové satisfakce součtem škod, jako základ výpočtu a 0,25 % – 1 % za každý kalendářní měsíc, co působil škůdce z výše uvedené částky, je naprosto reálné a spravedlivé.

Celý článek „Výpočet nemajetkové újmy“

 


Copyright © 2024 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace