Úvodní stránka

Cardassianské právo aneb justice po česku 

V roce 2023 doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA zažívá, co se týče publikační činnosti, mimořádně plodné období. Právě vyšla v letošním roce druhá a celkově 15. publikace tohoto autora.  Na knihy z oblasti podnikání velikánů Tomáše Bati a doc. Ing. Františka Čuby, CSc. na Zlínsku navazuje autor knihou s právní tématikou. Konkrétně se zabývá některými, až děsivými, přešlapy české justice. Cena publikace je 200,- Kč, v případě osobního odběru v kanceláři se Slušovicích na Motelu Golf Start, Slušovice č.p. 520. Objednávky můžete podávat také u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz.  O čem kniha je se dočtete v anotaci: ... Zobrazit víc

Pomoc klientům ve věcech přestupků i vymáhání náhrad za nezákonná řízení 

S radostí Vám přinášíme novinky z naší advokátní kanceláře. Za poslední období jsme dosáhli několika úspěchů.  Nedávno jsme například  zastupovali klienta v přestupkovém řízení. Díky našemu přístupu a profesionálnímu zastoupení se podařilo klienta úspěšně obhájit, a klient tak nebyl sankcionován. Řízení bylo zastaveno, neboť správní orgán uznal, že žádný přestupek spáchán nebyl. Dalším úspěchem, na který jsme hrdí, je úspěšné vymáhání náhrady škody způsobené nepřiměřeně dlouhým soudním řízením. Prokázali jsme, že soudní řízení bylo vedeno neefektivně a nepřiměřeně dlouho, což způsobilo našemu klientovi značnou újmu. Díky našemu úsilí se podařilo vymoci satisfakci nemajetkové újmy a klient tak byl za... Zobrazit víc

Analýza systému řízení T. Bati a F. Čuby 

V nedávné době byla vydána kniha s názvem "Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu".  Tuto knihu nyní následuje článek s názvem "Systém řízení T. Bati a F. Čuby" od doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA. Tento článek byl přeložen do angličtiny a analyzuje a srovnává předchozí publikace o systému řízení T. Bati a F. Čuby. Jeho závěry přinášejí nový pohled na téma řízení a podnikání v regionu Slušovic. Výsledky analýzy ukazují, že systém řízení T. Bati a F. Čuby měly zásadní vliv na rozvoj podnikání a managementu. Obě tyto významné osobnosti byly inovativní... Zobrazit víc

Úspěch kanceláře při podání kasační stížnosti 

Rádi bychom se s Vámi podělili o úspěch naší advokátní kanceláře Mgr. Karel Nedbálek a otec. V kauze sp. zn. 7 As 32/2021 jsme dosáhli vynikajícího výsledku před Nejvyšším správním soudem.  Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žalovaný i správní orgán I. stupně ( Česká inspekce životního prostředí) pochybili, pokud stěžovatele považovali za pachatele deliktu, a to pouze na základě toho, že byl v rozhodné době vlastníkem studny a ČOV. Zcela přitom ignorovali fakt, že objekt, se kterým byl nepovolený odběr podzemní vody a vypouštění odpadních a znečištěných vod spojen, byl v rozhodné době předmětem nájmu. Městský soud... Zobrazit víc

Zahájení semestru na FAI UTB 

Včerejšího dne jsme na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájili výuku předmětu Občanský zákoník a obchodní korporace. Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA a od roku 2012 vede na FAU UTB ve Zlíně semináře předmětu původně nazývaného Občanský a obchodní zákoník, nyní Občanský zákoník a obchodní korporace (AP4OZ). Mgr. Karel Nedbálek od roku 2015 přednáší, včetně varianty tohoto předmětu v anglickém jazyce. Oba máme kromě zkušeností s výukou také široké praktické zkušenosti. Představení vyučujících si můžete stáhnout zde: Představení vyučujících Nedbálkovi Publikační činnost je uvedena také zde: doc. JUDr.Ing.Karel Nedbálek,PhD.,MBA (orcid.org) Obsahem předmětu je výuka... Zobrazit víc

Všechny aktuality


Copyright © 2023 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace