Úvodní stránka

Analýza systému řízení T. Bati a F. Čuby 

V nedávné době byla vydána kniha s názvem "Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu".  Tuto knihu nyní následuje článek s názvem "Systém řízení T. Bati a F. Čuby" od doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA. Tento článek byl přeložen do angličtiny a analyzuje a srovnává předchozí publikace o systému řízení T. Bati a F. Čuby. Jeho závěry přinášejí nový pohled na téma řízení a podnikání v regionu Slušovic. Výsledky analýzy ukazují, že systém řízení T. Bati a F. Čuby měly zásadní vliv na rozvoj podnikání a managementu. Obě tyto významné osobnosti byly inovativní... Zobrazit víc

Úspěch kanceláře při podání kasační stížnosti 

Rádi bychom se s Vámi podělili o úspěch naší advokátní kanceláře Mgr. Karel Nedbálek a otec. V kauze sp. zn. 7 As 32/2021 jsme dosáhli vynikajícího výsledku před Nejvyšším správním soudem.  Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že žalovaný i správní orgán I. stupně ( Česká inspekce životního prostředí) pochybili, pokud stěžovatele považovali za pachatele deliktu, a to pouze na základě toho, že byl v rozhodné době vlastníkem studny a ČOV. Zcela přitom ignorovali fakt, že objekt, se kterým byl nepovolený odběr podzemní vody a vypouštění odpadních a znečištěných vod spojen, byl v rozhodné době předmětem nájmu. Městský soud... Zobrazit víc

Zahájení semestru na FAI UTB 

Včerejšího dne jsme na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájili výuku předmětu Občanský zákoník a obchodní korporace. Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA a od roku 2012 vede na FAU UTB ve Zlíně semináře předmětu původně nazývaného Občanský a obchodní zákoník, nyní Občanský zákoník a obchodní korporace (AP4OZ). Mgr. Karel Nedbálek od roku 2015 přednáší, včetně varianty tohoto předmětu v anglickém jazyce. Oba máme kromě zkušeností s výukou také široké praktické zkušenosti. Představení vyučujících si můžete stáhnout zde: Představení vyučujících Nedbálkovi Publikační činnost je uvedena také zde: doc. JUDr.Ing.Karel Nedbálek,PhD.,MBA (orcid.org) Obsahem předmětu je výuka... Zobrazit víc

Vydání nové knihy – Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu 

V roce 2023 vyšla již 14. publikace autora doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA s názvem Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu. O knihu je mimořádný zájem, stejně jako o dřívější publikace autora s tématikou JZD Agrokombinátu Slušovice. Autorovi tedy k vydání nové knihy gratulujeme a přejeme mnoho dalších publikací! Cena publikace je 200 ,-Kč v případě osobního odběru v kanceláři se Slušovicích na Motelu Golf Start, Slušovice č.p. 520. Objednávky můžete podávat také u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz.  O čem kniha je se dočtete v anotaci:  Autor knihy poukazuje na... Zobrazit víc

Adventní koncert ve Slušovicích 

Advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec sponzorovala již několikátý adventní koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích dne 17. 12. 2022. Po minulém roce, kdy se koncert nekonal, jsme si mohli vyslechnout nádherné podání České mše vánoční, Jakuba Jana Ryby. Předtím ale zaznělo neméně zajímavé podání Zvěstování  Dalibora Štrunce. Na této skladbě posluchači ocenili i krásné nářečí. Současně vám všem tímto jménem advokátní kanceláře přejeme veselé Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2023. https://www.motelgolf.cz/wp-content/uploads/2022/12/320597655_8552093591528302_3530619988675385640_n.mp4

  Jsme rádi, že advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec může být hrdým sponzorem této kulturní akce. Na programu byly od Dalibora... Zobrazit víc

Všechny aktuality


Copyright © 2023 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace