Motel Golf Start - Vysoký standard turistického ubytování

Aktuality

kniha Baťové versus Československo aspekt KN 2021

Článek publikován 30. 5. 2021

 

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec ve spolupráci se společností ČIBE, a.s., Slušovice, vydává svou 3. publikaci pod názvem

Baťové versus Československo aspekt KN 2021

Kniha bude ke koupi od srpna 2021 v brožované  verzi a od července 2021 v e-verzi

Autor: doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA,

Grafická úprava obálky: Ing. Jana Sicobo,

Korekce: MUDr. Helena Nedbálková

Ověřovatel faktů a korekce: Ing. Jan Kopecký

Slušovice 2021, Počet stran: 162, AA 4,3

 

První vydání, Náklad: 200 ks

 

ISBN 978-80-908245-0-8          brožované

ISBN 978-80-908245-1-5          online; pdf

Obsah

Měnově a ekonomické srovnání v historii,        str. 13

Tomáš Baťa st. (1876),                                          str. 34

Tomáš Baťa st. (1876) a Československo,         str. 40

Dědictví,                                                                   str. 56

Jan Antonín Baťa,                                                  str. 60

Protektorát Čechy a Morava,                               str. 66

Soudy s Janem Antonínem Baťou,                     str. 70

Retribuční Dekret,                                                 str. 78

Vypořádání majetku firmy Baťa v ČSSR,         str.  83

Spory mezi rodinou Baťovou,                             str. 88

Tomáš Baťa ml.  (1914),                                     str. 100

Jednání 1987 s firmou Baťa,                             str. 103

Univerzita Tomáše Bati,                                     str. 116

Právní posouzení resumé,                                  str. 119

Srovnání báťova systému s F. Čubou,               str.  141

 

Objednávky již přijímá Naděžda Malinová 775 337 003

Email:  nadamalinova@email.cz

cena:     200,-Kč brožovaná + poštovné 80,-Kč přes účet, nebo 140,-Kč dobírka

140,- Kč on line verze (elektronická)

Číslo účtu 2101317946 / 2010

Majitel ČIBE, a.s.

IBAN CZ3420100000002101317946

BIC FIOBCZPPXXX

U elektronické knihy: v poznámce E kniha a jméno/ firma kupujícího

Po připsání hotovosti Vám budou  zaslány na Váš email příslušné data, nebo poštou kniha.

 

Anotace

Autor knihu rozdělil mezi hlavní tři protagonisty Tomáše Baťu st. (1876), J. A. Baťu a Tomáše Baťu ml. (1914). Snaží se provést ekonomickou a právní analýzu z pohledu znalostí roku 2021. Celou knihou prostupují stokorunové bankovky různých vzorů, které mají symbolizovat cenu bot ve dvacátých letech dvacátého století. Tomáš Baťa st. (1876), jako by ve své závěti zanechal takový rébus, předpokládal, že ten, kdo jej vyřeší, má nárok na pokračování v jeho díle. Majetek světového koncernu který zanechal, byl jistě mnohonásobně větší, než který uvedl v „ústní“ kupní smlouvě, mluví se dokonce o minimálně pětinásobku až desetinásobku hodnoty majetku firmy. Kdyby tato částka podléhala našim československým zákonům v té době, tak by byla daň kolem 20 % a částka mezi 50 až 100 milióny korun československých. Další problém byl v nástupnictví, kdy velmi lpěl na potomku, jak ukazuje jeho osobní trauma, před světovou válkou, kdy jeho nastávající nemohla mít děti a Tomáš Baťa ml. (1914), jeho jediný syn byl zatím nezkušený. U Tomáše Bati st. (1876) vznikla geniální myšlenka ve formě správcovství, a také přesně nedefinoval jméno firmy v zahraničí, a to švýcarské společnosti Leader A.G. Úhrada se prováděla z firemních zdrojů, kdy jenom roční zisk byl větší než 50 mil. Ten, kdo proces nástupnictví právně obhájí, tak ten má právo na pokračování v Baťových ideách a Baťovým duchem. Tomáši Baťovi ml. (1914) se to nakonec v roce 1973 podařilo a byly ukončeny všechny soudní spory a byla rozdělena sféra vlivu ve světě. V neposlední řadě jsou zveřejněny některé úvahy vládních a stranických orgánů, jak věc vyřešit, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá.“ Je zde také zveřejněna fotokopie poslední vůle Tomáše Bati st. (1876), která zatím nebyla často publikována.

 

další info:

 

Baťové versus Československo aspekt KN 2021 | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

 

 

 

kniha REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL

Článek publikován 11. 2. 2021

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec ve spolupráci se společností ČIBE, a.s., Slušovice, vydává svou 2. publikaci pod názvem REJ MASEK, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL.

Kniha bude ke koupi od května 2021.

Autoři: doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA, Naděžda Malinová

Grafická úprava, sazba, obálka: Ing. Miroslav Tomšů

Korekce: MUDr. Helena Nedbálková

Ověřovatel faktů a korekce: Ing. Jan Kopecký

Slušovice 2021

Počet stran: 160

Náklad: 200ks

Tisk: Pětka, s.r.o.

Vydání první

ISBN: 978-80-270-9202-4

Předpokládaná cena: 200,-Kč

 

Objednávky již přijímá Naděžda Malinová 775 337 003

Email:  nadamalinova@email.cz

Anotace

Rej Masek, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL

Kniha navazuje na poslední myšlenky Františka Čuby, strůjce slušovického zázraku a jeho spolupracovníků v „Úvahách“. V Úvahách jsou zpracovány oblasti zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, justice, měnové politiky, České národní banky, základního nepodmíněného příjmu, státního rozpočtu, energetické koncepce, průmyslu, obchodu, energetiky, dopravy, dopravní infrastruktury, školství, armády a samosprávy. V knize autoři budu ukazovat názory a argumenty posledních prezidentů, nebo jejich blízkých spolupracovníků, poradců, ale ne jenom jejich, řízenou diskusí, jako fiktivní distanční dialog vůči Úvahám.

V dnešní pandemické krizi se ukazuje v největší nahotě odvěké sny lidstva o blahobytu a spravedlivé společnosti, o ovládnutí přírody s cílem dosáhnout lidského štěstí za uskutečnitelné pomocí technických prostředků. Věda lidstvo obdarovává dosud nikdy nepoznanou silou a dodává stále podněty hospodářství, volá po etice, která dobrovolným omezením zastaví její moc, aby se nestala pro člověka zkázou. Přemrštěnost jejích vytyčených cílů, které selhávají jak z ekologického, tak z antropologického hlediska, staví princip odpovědnosti proti skromnější úloze, kterou přikazují strach a úcta, totiž zachovat člověka v trvalé mnohoznačnosti jeho svobody, kterou nikdy nemůže zrušit žádná změna okolností, zachovat neporušenost světa proti přehmatům a nekontrolovatelné moci. Dnes již nepostačuje, aby jednotlivci ctili zákony, ukazuje se, že nová dimenze odpovědnosti nemůže mít jenom etickou podstatu v přítomnosti jako spravedlnost, milosrdenství, poctivost, ale musí být slučitelná s trváním lidského života na Zemi v budoucnosti a jejich vize naznačenou v Úvahách.

Celkovou zmatečnou náladu ve společnosti navozuje obraz Rej masek, který je přebalem knihy.

Klíčová slova: Úvahy F. Čuba, Zemědělství, ekonomika, školství, justice

více info:

 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/doc-JUDr-Ing-Karel-Nedbalek-PhD-MBA-47562/clanek/REJ-MASEK-Kolokvium-rozmluva-ABOUT-ALL-110866

 

 

Možnost reklamy

Článek publikován 18. 1. 2021

Představujeme Vám náš nový projekt reklamy na LED panelech. Zatím probíhá testovací provoz ve Slušovicích,

LED panely mohou být ve vitríně Vašeho obchodu o rozměr TV 120 x 60 cm . Pronájem plochy na umístění ve Vašem obchodu budeme platit 500,- Kč za měsíc + energie asi  400,- Kč za měsíc. Na monitoru také může běžet Vaše reklama ta by byla v ceně. Pro zájemce o reklamu zpracujeme banner.

 

Naše společnost nabízí zveřejnění propagačního textu, nebo fotek Vaších výrobků a služeb na LED obrazovkách, které jsou u vchodů do prodejen, restaurací, nebo ve vestibulu vchodu do advokátní kanceláře

které jsou umístěny v těchto lokalitách:

-ve Slušovicích, 4x

-v Bystřici pod Hostýnem, plán

-v Čížkově, Pelhřimov

-v Luhačovicích, plán  

jednání ve Zlíně a Vsetíně a Vizovicích

 

Standardně nabízíme projekci – denně asi 250 krát v 10- ti vteřinových intervalech za cenu  od  2.000,-Kč až 5.000,- Kč /1 měsíc-podle počtu LED obrazovek, na kterých bude zveřejňována Vaše reklama.

Je možno dojednat i jiné projekční časy LED obrazovek, nebo množstevní slevu.

V rámci ceny je zpracování Vaších reklamních materiálů

více info zodpoví p. Naděžda Malinova mob: 775 337 003 email:   nadamalinova@email.cz

Finanční gramotnost II. pro žáky i pro rodiče v rámci projektu

Článek publikován 7. 12. 2020

V deváté třídě už žáci chápou, že výuka finanční gramotnosti pro ně má smysl, a proto i jejich motivace k tomuto tématu je docela vysoká. Už od dětství si děti hrají na obchod a takto se cvičí v orientaci hospodaření s penězi v budoucnu.

Uvedení do této problematiky a praktické řešení s žáky dnes proběhlo v rámci další spolupráce s advokátní kanceláří doc. JUDr. Karla Nedbálka a ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem, tentokrát jubilejní 10. společná akce. Před prezentací pro žáky předcházelo toto téma přednáškou pro rodiče žáků. Nad praktickými otázkami ze života se naši žáci a rodiče se zamýšleli a zároveň některé inspiroval a  motivoval pro  profesní přípravu žáků. Na příkladech se dozvěděli, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje. Kromě tradičních finančních témat jako je způsob placení, úspory, půjčky zavítali i do tématu budoucího povolání a kolik Kč by si v tomto povolání chtěli za měsíc vydělat.

Témata, kterými jsme se dnes zabývali byla historie peněz, správné hospodaření, mzda, rodinný rozpočet, úroky, půjčky, leasing – hypotéka, hodnota koruny vůči USD. Děti velmi aktivně spolupracovaly, téma bylo zajímavé, přínosné. Ukázka mincí z minulosti, které sloužily jako platidla jim také pomohla porozumět roli peněz. Jsem ráda, že doc. JUDr. Karel Nedbálek podporuje aktivity, které přispívají ke zlepšení kvality života dětí i lidí kolem nás.

Díky našemu projektu si uvědomujeme důležitost vzájemné komunikace. Zvolené téma o finančním vzdělávání je důležitou součástí našeho života. Správné zacházení s osobními a rodinnými financemi je důležité jak pro dospělé, tak i pro žáky.

Spokojenost a úsměv na tváři všech přítomných na přednášce „Finanční a právní gramotnost II.“  jsou pro nás směrodatné. Na poslední fotografii je domácí práce jednoho žáka deváté třídy,  kde napsal co si z přednášky zapamatoval.

Prezentaci přednášky můžete získat na odkaze ZDE.

Děkujeme doc. JUDr. Ing. Karlovi Nedbálkovi, PhD., MBA.

Mgr. Dagmar Míčková

 

1. stránka z celkem 2012345...1020...Poslední »
  • Naše firmy

  • Foto historie

  • Historie firem

' 
Copyright © 2021 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena Počítadlo přístupů:
Administrace