Úvodní stránka

Příprava nové knihy 

Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu

Fenomén JZD AK Slušovice[1] rezonuje  dnes i po 30 letech, kdy byl za celou dobu existence družstva nejúspěšnějším rok 1989. V družstvu bylo evidováno 7560 zaměstnanců, hospodařilo se na 6711 hektarech půdy. Výkon družstva byl 6 331 749 000 Kčs a zisk činil 835 251 000 Kčs. Produktivita práce v průmyslu ČSSR dosahovala 322 000 Kč na pracovníka, v JZD AK Slušovice představovala 838 000 Kčs. Rozhodl jsem se podělit o zkušenosti v tomto družstvu a napsat o tom v knize svědectví, jak to bylo. Mimo jiné z důvodů,... Zobrazit víc

Vydání nové knihy - Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu 

V roce 2022 vyšla již desátá publikace autora doc. JUDr. Ing. Karla Nedbálka, PhD., MBA s názvem Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu. O knihu je mimořádný zájmem, již téměř polovina nákladu byla rozebrána v rámci předobjenávek. Autorovi tedy k vydání nové knihy gratulujeme a přejeme mnoho dalších publikací! Případné objednávky u paní Naděždy Malinové na e-mailu nadamalinova@email.cz. O čem kniha je se dočtete v anotaci.

Kniha je již nyní dostupná také na našem e-shopu Aurelius, na odkaze: Knihy, Doporučené (motelgolf.cz) Kniha se zabývá problematikou újmy, škody a odpovědnosti za škodu, včetně stanovení ušlého a hypotetického ušlého... Zobrazit víc

Založení nové tradice - přátelské setkání a pálení čarodějnic 

Naše advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec se rozhodla, že budeme v předvečer prvního máje pořádat přátelské setkání a chtěla by z  toho udělat tradici. Tradice spojené s příchodem jara mohou navazovat na tisíciletou historii. Každý rok vylepšujeme okolí Motelu Golf Start ve Slušovicích, břehů Dřevnice a snažíme se zlepšit životní a pracovní prostředí. Vysadili jsme také celkem přes 30 jehličnatých stromků.  

Naše lidové zvyky jsou našimi kořeny a upevňují sounáležitost s  nejbližším okolím. Jsou to jednoduché věci, například stavění májky a pálení čarodějnice, jako starodávný obyčej vítaní jara, mládí, lásky, přátelství a neskonalé krásy jarní svěží... Zobrazit víc

Licitační pásmo a růst cen nemovitostí 

V současné době je otázka růstu cen čím dál více aktuální téma. Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA  ve svém novém článku zabývá definicí nového pojmu licitační pásmo a oceňováním nemovitostí v současné složité době. Celý článek si můžete přečíst také na: JAK SE BUDE VYVÍJET REALITNÍ TRH? | ParlamentniListy.cz V roce 2022 se neočekává pokles cen nemovitostí, ale jejich růst. Ministerstvo financí ČR očekává průměrnou inflaci s růstem kolem 12 %. Jaký to bude mít vliv na cenu nemovitostí a jaký postup při stanovení její ceny napoví níže uvedený článek. V roce 2022 se neočekává pokles cen nemovitostí,... Zobrazit víc

Další vzdělání advokátů 

Nejen doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA v naší kanceláři věří v celoživotní vzdělávání. Mgr. Karel Nedbálek, advokát, v březnu 2022 mezi prvními advokáty po několikaletém úsilí několikaletém dokončil nový projekt České advokátní komory - program další vzdělání advokátů.     Účast v dalším vzdělávání advokátů (dále jen DVA) vyžaduje, aby advokát v průběhu tří po sobě následujících let získal minimálně 36 kreditů v oboru práva, právních či souvisejících oborech, advokátních dovednostech nebo oblastech.   Tyto podmínky Mgr. Karel Nedbálek splnil, dle evidence ČAK získal v předcházejícím období 71 kreditů.    Odměnou byly znalosti získané při studiu. Mezi výhodami... Zobrazit víc

Všechny aktuality


Copyright © 2022 Miroslav Tomšů; všechna práva vyhrazena
Administrace